Otokara Keršovanija 4 / 31000 Osijek

Zapratite nas

Dokkica

Stavovi mladih prema podacima dobivenim iz različitih medijskih izvora

Medijski sadržaji okupiraju velik dio slobodnog vremena mladih i zato predstavljaju i važan čimbenik oblikovanja njihovih političkih stavova te ponašanje, doživljaj svijeta te poimanje etike i morala, uspjeha i neuspjeha, moći i nemoći, kao i vlastita identiteta. S obzirom na njihovu sveprisutnost, javlja se potreba ispitivanja stavova mladih o medijima i podacima koje dobivaju iz različitih medijskih izvora.

U svrhu istraživanja stavova mladih s područja Osječko-baranjske županije o medijima i navikama upotrebe medija te dokumentiranja podataka o tome kako se mladi služe medijima i tehnologijom, što u medijima smatraju važnim te koliko vjeruju medijima, Dječji kreativni centar DOKKICA proveo je istraživanje putem internetskoga anketnoga upitnika. U razdoblju od srpnja do listopada 2022. godine u istraživanje je uključeno 79 mladih u dobi između 15 i 37 godina.

Analizom odgovora na pitanja koja se tiču sklonosti mladih s područja Osječko-baranjske županije prema vjerovanju u istinitost podataka dobivenih iz različitih medijskih izvora utvrdilo se da su mladi najskloniji vjerovati u istinitost informacija do kojih dolaze koristeći se internetskim tražilicama poput Googlea ili Binga – čak 57 % ispitanika navodi da uglavnom vjeruje da su informacije do kojih dolaze navedenim putem istinite. Kad su u pitanju informacije s internetskih portala, najveći broj ispitanika – 45,6 % – naveo je da informacijama s internetskih portala i njihovih aplikacija za distribuciju vijesti niti vjeruje niti ne vjeruje. Slični su stavovi mladih o vjerovanju istinitosti informacija kojima pristupaju putem YouTubea – 44,3 % mladih niti vjeruje niti ne vjeruje u istinitost informacija dobivenih iz toga izvora, kao i vjerovanju u istinitost informacija dobivenih putem messenger aplikacija – 34,2 % mladih niti vjeruje niti ne vjeruje u njihovu istinitost. Podacima s društvenih mreža većina mladih na području Osječko-baranjske županije uglavnom ne vjeruje (43,6 %). Iz navedenoga može se zaključiti da mladi u Osječko-baranjskoj županiji najpouzdanijima smatraju podatke do kojih dolaze putem internetskih tražilica, a najmanje vjeruju u istinitost informacija koje nalaze na društvenim mrežama. U nastavku se nalazi grafički prikaz navedenih podataka.

Ispitavanje stavova mladih provedeno je u sklopu projekta UP.04.2.1.06.0047 Medijsko obrazovanje je važno.MOV, sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda.