Otokara Keršovanija 4 / 31000 Osijek

Zapratite nas

Volontiranje

Volontiranje

„Nikada ne sumnjaj da mala grupa ljudi može promijeniti svijet, uistinu to je jedino što ga je ikada
i mijenjalo“. Volontiranje je izvrsna prilika za stjecanje novih korisnih znanja i iskustva, kao i prilika
za upoznavanje novih ljudi te iznimno korisna stavka u životopisu koju poslodavci zaista cijene.

Prednosti su volontiranja zaista brojne, dok se mane koje pojedinci u njemu vide, zaista, svode
na samo jednu stavku – nedostatak novčane naknade. Ipak, naknada ne mora uvijek biti
novčana. Mnogo je koristi koje se mogu steći volonterskim radom.

PRIJAVI SE: Pozivom na broj 031/ 782 454 ili e-poštom na: udruga.dokkica@gmail.com