Otokara Keršovanija 4 / 31000 Osijek

Zapratite nas

Razvoj alternativnih inovativnih usluga

Kratki opis programa:
Program Razvoj alternativnih inovativnih usluga – alternativni centri podrške za djecu i roditelje provodi se s ciljem jačanja suradnje i kapaciteta udruga, Centara za socijalnu skrb i osnovnih škola za provedbu alternativnih inovativnih usluga za djecu u riziku i s problemima u ponašanju te provedbu usluga u okviru uspostavljenih centara podrške u Đakovu, Valpovu, Donjem Miholjcu i Osijeku.

Ciljevi:

Opći je cilj programa osnaživanje suradnje i kapaciteta Dokkice, Centra za socijalnu skrb i osnovnih škola za provedbu alternativnih inovativnih usluga podrške za djecu i roditelje.

Specifični su ciljevi poboljšanje školskoga uspjeha djece s poteškoćama u učenju poboljšanje socijalnih vještina djece s poremećajima u ponašanju, poboljšanje kvalitete provođenja slobodnoga vremena i stjecanje dodatnih vještina, razvoj samopouzdanja i kreativnosti djece, razvoj suradnje s relevantnim institucijama i ustanovama, senzibilizacija javnosti za potrebu razvoja alternativnih socijalnih programa za djecu s problemima u ponašanju i njihove roditelje.

Partneri:
Centar za socijalnu skrb Đakovo
Centar za socijalnu skrb Donji Miholjac
Centar za socijalnu skrb Osijek
Centar za socijalnu skrb Valpovo
Grad Osijek

Financijska podrška:
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku: 480 000,00 kn
Zaklada Hrvatska za djecu: 49.699,77 kuna
Osječko-baranjska županija: 14.500,00 kuna
Grad Osijek: 15.000,00 kuna

Rezultati programa:

– 31 dijete sudjelovalo u programu pomoći u učenju, individualnom savjetovanju i psihosocijalnoj podršci

– 50 roditelja djece korisnika sudjelovalo u individualnom savjetovanju koje se održavalo s ciljem pružanja podrške i osnaživanja roditeljskih kompetencija

– 50 roditelja sudjelovalo u Maloj školi za velike roditelje u kojoj su tijekom osam ciklusa osnaživali svoje roditeljske kompetencije

– 21 dijete sudjelovalo u integriranom programu za predškolsku djecu Tintilinići u sklopu kojega su razvijali svoje kreativne i socijalne vještine

– 25 udomitelja sudjelovalo na predavanju Odgovoran udomitelj održanom u Centru za socijalnu skrb Đakovo

– 11 djece sudjelovalo u radionici Kreativka u sklopu koje su razvijali motoričke, kreativne i stvaralačke vještine

– 6 djece sudjelovalo u Dječjoj likovnoj akademiji u sklopu koje su se upoznali s različitim likovnim tehnologijama i likovnim medijima

– 46 djece sudjelovalo u radionici Mali robotičari u sklopu koje su se upoznali s programiranjem i elektronikom te mogućnostima izražavanja u računalnom mediju

– oko 300 djece sudjelovalo u obilježavanju Dječjega tjedna, Međunarodnoga dana djeteta, Svjetskoga dana zdravlja i Svjetskog dana kazališta za djecu i mlade

– 30-ak volontera sudjelovalo u treninzima za volontere i programu pomoći u učenju za djecu s poteškoćama u učenju.

 

Razdoblje provedbe projekta: lipanj 2017. – lipanj 2020.