Otokara Keršovanija 4 / 31000 Osijek

Zapratite nas

Reporteri boljeg društva

Kratki opis projekta:
Projekt Reporteri boljeg društva provodi se s ciljem osnaživanja djece i mladih u promicanju demokratskih vrijednosti, ljudskih prava, kritičkog promišljanja, aktivnog građanstva te njihove osobne afirmacije i razvoja kako bi postali osnaženi Reporteri boljeg društva. Projekt se provodi uz potporu EGP-a i Norveškog financijskog mehanizma u okviru natječaja Podrška inovativnim inicijativama za djecu i mlade u lokalnim zajednicama Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

Ciljevi:

Opći je cilj projekta osnaživanje djece i mladih u promicanju demokratskih vrijednosti, ljudskih prava, kritičkog promišljanja i aktivnog građanstva. Specifični su ciljevi projekta osmišljavanje edukativnih sadržaja za djecu i roditelje iz lokalne zajednice – 10 epizoda televizijske emisije Radoznalica, podizanje razine svijesti o važnim pitanjima vezanim za odgoj – zdravoj prehrani, važnosti priče u predškolskoj dobi, nenasilne komunikacije, govora o emocijama, prevencija ovisnosti i pretilosti kod djece, poticanje tolerancije i multikulturalnosti.

Partner:
Televizija Slavonije i Baranje

Financijska podrška:
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva: 144.900,00 kuna financijske podrške

Rezultati projekta:

– snimljeno i emitirano 10 dječjih odgojno-obrazovnih emisija koje su emitirane u programu Televizije Slavonije i Baranje

– održano 50-ak edukativnih radionica na temu: borba protiv nasilja, suzbijanje govora mržnje, dječja prava s posebnim naglaskom na pravo na obrazovanje i javno zagovaranje, multikulturalnost i tolerancija, prava manjina, medijska pismenost, slobodno vrijeme djece i mladih, aktivizam djece i mladih, poduzetništvo i društvena odgovornost te ekologija i održivi razvoj

– 20-ak tinejdžera steklo vještine zagovaranja demokratskih vrijednosti, kritičkog promišljanja, javnog nastupa i aktivnog sudjelovanja u društvu

– 30-ak stručnjaka s područja obrazovanja, kulture, lokalne samouprave, civilnog društva i ljudskih prava (kao predavači, voditelji radionica i sugovornici) uključeno je u provedbu projekta

– zahvaljujući projektu Dokkica je postala članicom GOOD inicijative – inicijative za sustavno i kvalitetno uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja u škole

– provedene su 3 inicijative: Glas djece za kvalitetne školeZa djecu Burkine Faso te Zagrli za rijetke u koje su direktno bili uključeni polaznici radionica i njihovi vršnjaci

– snimljen je kratak video koji su sudionici u projektu poslali u školu Guess Wend Bala iz Burkine Faso

– organizirana dva edukativna izleta u kojima su se imali prilike upoznati s temom održivog razvoja –  izlet na ekofarmu Nananin salaš i izlet u organizaciji Udruge Zeleni Osijek u sklopu obilježavanja Dana Dunava u Eko Centru Zlatna Greda

– provedene su akcije u lokalnoj zajednici kojima se podigla svijest o važnosti poštivanja ljudskih, odnosno dječjih prava

Razdoblje provedbe projekta: srpanj 2015. – srpanj 2016.