Cloud

Za djecu, s djecom, zbog djece...

MISIJA

Pružanje podrške djeci u odrastanju i razvoju njihovih potencijala različitim programima i aktivnostima koje potiču aktivno sudjelovanje, kreativnost, razvoj socijalnih vještina i samopouzdanja kako bismo ih usmjerili na kvalitetniji život te poticanje društva na kvalitetniji odgoj i obrazovanje. 

VIZIJA

Postati važan društveni centar koji će djeca, mladi, roditelji i zajednica prepoznati kao mjesto podrške, suradnje, (pro)aktivnog (su)djelovanja, kreativnog razvoja te pozitivnih osobnih i društvenih promjena.

NASTANAK

DOKKICA je nastala 2009. godine kao projekt Udruge za rad s mladima Breza pod nazivom Dječja osječka kreativna kućica – DOKKICA, a od 2011. godine djeluje kao samostalna udruga pod istim nazivom sve do 7. travnja 2020. godine, kada naziv mijenja u Dječji kreativni centar DOKKICA.

dokkica naslovnica

Nagrade i priznanja

Članstva DOKKICE

Naši ciljevi:

– provođenje, razvijanje i promicanje socijalnih usluga za djecu, mlade i roditelje
– provođenje, razvijanje i promicanje aktivnosti kvalitetnog provođenja slobodnog vremena djece, mladih i roditelja
– provođenje, razvijanje i promicanje preventivnih aktivnosti u smislu očuvanja cjelovitog zdravlja (tjelesnog, emocionalnog, mentalnog, socijalnog i duhovnog) djece, mladih i roditelja
– promicanje i poticanje kreativnost u odgoju i obrazovanju, kao i provođenje i razvijanje edukacija i aktivnosti za poticanje kreativnosti djece i mladih
– promicanje i poticanje primjene neformalnih metoda učenja i cjeloživotnog obrazovanja djece i mladih
– provođenje, razvijanje i promicanje odgojno-obrazovnih programa i aktivnosti za unaprjeđenje znanja i vještina djece i mladih u području održivog razvoja, kulture i umjetnosti, znanosti, tehničke kulture, demokratskog građanstva, volonterstva, medijske pismenosti, nenasilne komunikacije, zaštite zdravlja, zaštite okoliša i prirode
– promicanje i poticanje na dječju participaciju u svim područjima djelovanja, a posebno u odgoju i obrazovanju
– poticanje djece i mladih na umjetničko stvaralaštvo i provođenje kulturnih i umjetničkih programa i aktivnosti
– provođenje edukacija za roditelje, odgojitelje, nastavnike, osobe koje rade s djecom i mladima
– i građane o metodama, tehnikama, sadržaju i načinima rada potrebnima za primjeren rast i razvoj djece, pojedinaca i obitelji
– ostvarivanje suradnje i umrežavanja na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini s odgojno-obrazovnim institucijama, ustanovama, organizacijama te ustanovama i organizacijama socijalne skrbi koje rade s djecom, mladima i obiteljima
– promicanje provedbe i zaštite ljudskih prava, posebno prava djece
– promicanje unaprjeđivanja zakonodavnog, institucionalnog, financijskog i strateškog okvira za rad s djecom i mladima.

Potražite nas na društvenim mrežama: