Otokara Keršovanija 4 / 31000 Osijek

Zapratite nas

Psihološka procjena

Što je psihološka procjena djece?

Psihološka procjena djece postupak je u kojem psiholozi kroz razgovor s roditeljima/skrbnicima, promatranje djetetovog ponašanja i primjenu suvremenih psihodijagnostičkih instrumenata dobivaju uvid u sljedeće aspekte dječjeg razvoja:

  • Intelektualne sposobnosti i potencijale
  • Pažnju i pamćenje
  • Verbalne sposobnosti
  • Socijalno i emocionalno funkcioniranje
  • Osobine ličnosti

Psihološkom procjenom roditelji/skrbnici mogu dobiti uvid u trenutni razvojni status svoga djeteta te objašnjenja i smjernice kako osigurati optimalne uvjete za njegov daljnji razvoj te kako ga adekvatno poticati.

U Dječjem kreativnom centru DOKKICA psihološku procjenu djece provodimo od napunjene 3 do 16 godina. S mlađom djecom nije moguće napraviti kompletnu procjenu, već samo grubu procjenu psihomotoričkog razvoja. 

 

Kako izgleda proces psihološke procjene?

Psihološku procjenu, ovisno o dobi i mogućnostima djeteta, provodimo u 3 do 5 susreta koji uključuju: razgovor s roditeljima, opservaciju (obiteljske) igre, testiranje certificiranim psihologijskim instrumentima, pisanje mišljenja te savjetodavni razgovor s roditeljima.

  • Prvi susret (1 sat) – roditelji/skrbnici dolaze na razgovor sa psihologom te daju informacije o različitim aspektima djetetovog dosadašnjeg razvoja. Na prvi susret roditelji dolaze bez djeteta.
  • Drugi i treći susret (1-3 sata). Kada su u pitanju mlađa djeca, na drugom susretu dijete ima priliku upoznati prostor i ispitivačicu u opuštenoj atmosferi igrajući se u prisustvu člana svoje obitelji. Navedeno omogućuje da na psihološko testiranje dolazi u već poznat prostor i kod poznate osobe, stvarajući time mogućnost za to da dijete budu opuštenije prilikom same psihološke procjene. Sljedeći se susret odnosi na testiranje certificiranim psihodijagnostičkim instrumentima. Zbog djetetove koncentracije i zamora ponekad se testiranje obavlja kroz dva ili tri dolaska. Nakon navedenoga slijedi pisanje mišljenja i određivanje daljnjih smjernica.

Četvrti susret (1 sat) – roditeljima/skrbnicima se prezentira nalaz psihološke procjene uz detaljno objašnjenje i praktične savjete za podržavanje djetetovog razvoja.