Kratak opis projekta:

Projekt I tata je važan provodi se s ciljem poticanja očeva na veću uključenost u obiteljskom životu i aktivniju roditeljsku ulogu pomoću predavanja i programa podrške očevima na području Osječko-baranjske županije.

Projekt se provodio od studenoga 2018. do kolovoza 2019.

Ciljevi:

Opći cilj projekta bio je poticanje očeva na veću uključenost u obiteljskom životu i aktivniju roditeljsku ulogu pomoću predavanja i programa podrške očevima u Dokkici u sklopu Ureda za supertate, programa Škola za roditelje i predavanja u sklopu Tečajeva za trudnice i partnere u Domu zdravlja Osijek. Specifični su ciljevi projekta promocija rodne ravnopravnosti i aktivnog očinstva u obiteljskom životu, unaprjeđenje savjetodavnog rada s očevima u lokalnoj zajednici, pružanje podrške budućim roditeljima u jačanju roditeljskih kompetencija.

Partner:

Dom zdravlja Osijek

Financijska podrška:

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku: 84.000,00 kuna

Rezultati projekta:

– 180 bračnih partnera steklo dodatna znanja i podiglo svijest o aktivnom očinstvu i važnosti aktivne uloge oca u obitelji te pozitivnim učincima ravnopravnosti roditeljskih uloga na razvoj djeteta u sklopu Tečaja za trudnice i partnere u suradnji s Domom zdravlja Osijek

– održano je 5 izložbi promotivnih plakata kampanje I tata je važan

– više od 100 osoba sudjelovalo je na otvorenjima izložbi i u predavanjima u okviru otvorenja izložbi

– više od 100 osoba sudjelovalo u obilježavanju Međunarodnog dana očeva.

Vijesti iz projekta