Otokara Keršovanija 4 / 31000 Osijek

Zapratite nas

I tata je važan 2020 – 2021

Kratki opis projekta:
I tata je važan projekt je poticanja očeva na veću uključenost u obiteljskom životu i aktivniju roditeljsku ulogu pomoću predavanja, kao i davanja podrške očevima na području Osječko-baranjske županije. Projektom se promiče rodna ravnopravnosti i aktivno očinstvo u obiteljskom životu, unapređuje usluga savjetodavnog rada s očevima u lokalnoj zajednici te nudi podrška budućim roditeljima u jačanju njihovih roditeljskih kompetencija, a provodi se u partnerstvu s Domom zdravlja Osijek uz financijsku podršku Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Ciljevi:

Opći je cilj projekta promicanje aktivne uloge oca u obitelji i odgoju djeteta. Specifični su ciljevi projekta educiranje mladih, budućih roditelja o važnosti uloge oca u obitelji i odgoju djeteta, psihološkim aspektima roditeljstva i promicanje važnosti aktivnoga očinstva održavanjem izložbi, javnih događanja te likovnog i literarnog Natječaja za djecu Moj tata i ja na području Osječko-baranjske županije.

Partner:
Dom zdravlja Osijek

Financijska podrška:
84.000,00 kuna

Razdoblje provedbe projekta: lipanj 2020. – ožujak 2021.