Otokara Keršovanija 4 / 31000 Osijek

Zapratite nas

Individualne terapije za djecu s teškoćama u razvoju

Svakom je djetetu, bez obzira na specifičnosti u razvoju, potreban nježan i holistički pristup kako bi maksimalno ispunilo svoje potencijale. U radu s djecom njegujemo odnos kao najsigurniji put do pozitivnih promjena. U terapijskom radu naš se tim vodi principima DIR Floortime razvojnog pristupa i senzorno-integrativnim principima rada.

Ukoliko želite saznati više o uslugama individualnog terapijskog te o mogućnostima prijave detaljne informacije kao i obrazac za prijavu možete pronaći ovdje:
https://centarpodrske.hr/terapije-za-djecu-s-teskocama-u-razvoju/