Otokara Keršovanija 4 / 31000 Osijek

Zapratite nas

I tata je važan 2017 – 2018

Kratki opis projekta:
Projekt I tata je važan provodi se s ciljem poticanja očeva na veću uključenost u obiteljskom životu i aktivniju roditeljsku ulogu pomoću predavanja i programa podrške očevima na području Osječko-baranjske županije.

Ciljevi:

Opći cilj projekta bio je poticanje očeva na veću uključenost u obiteljskom životu i aktivniju roditeljsku ulogu pomoću kampanje, programa podrške očevima u Dokkici u sklopu Ureda za supertate, programa Škola za roditelje i predavanja u sklopu Tečajeva za trudnice i partnere u Domu zdravlja Osijek.

Specifični su ciljevi projekta promocija rodne ravnopravnosti u obitelji, promocija aktivnog očinstva u obiteljskom životu i odgoju djece, unaprjeđenje savjetodavnog rada s očevima u lokalnoj zajednici te podrška budućim (i sadašnjim) roditeljima u jačanju roditeljskih kompetencija.

Partneri:
Dom zdravlja Osijek
Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije

Financijska podrška:
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku: 84.000,00 kuna

Rezultati projekta:

– 13 je osječkih očeva sudjelovalo je na fotografiranju i snimanju za promotivne plakate i promotivni spot kampanje I tata je važan

– zahvaljujući podršci Grada Osijeka na različitim lokacijama u Osijeku postavljeno je 5 jumbo plakata i 10 city lightova s fotografijama očeva koji su sudjelovali u kampanji

– više od 100 osoba sudjelovalo u obilježavanju Međunarodnog dana očeva.

Razdoblje provedbe projekta: studeni 2017. – srpanj 2018.