Otokara Keršovanija 4 / 31000 Osijek

Zapratite nas

Dokkica moja podrška

Kratki opis projekta:
Trogodišnji program Dokkica–moja podrška provodi se s ciljem prevencije institucionalizacije djece i mladih s poremećajem u ponašanju i bez odgovarajuće roditeljske skrbi pomoću jačanja programa i kapaciteta Dokkice. U sklopu programa razvijat će se koordinirani sustav podrške djeci i obiteljima u riziku razvijanjem kvalitete usluga i širenjem usluga izvan prostora Dokkice.

Opći cilj projekta:
Opći je cilj programa prevencija institucionalizacije djece i mladih s poremećajima u ponašanju i bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Specifični su ciljevi programa prevencija izdvajanja djece iz obiteljskog okruženja i lokalne zajednice pomoću pružanja usluge poludnevnog boravka i usluge pomoći roditeljima u odgoju i skrbi za djecu, razvoj koordiniranog sustava podrške djeci i obiteljima u riziku, organiziranje slobodnih aktivnosti nužnih za promjenu ponašanja i stjecanje zdravih životnih vještina i navika.

Partner:
Centar za socijalnu skrb Osijek

Financijska podrška:
Ministarstvo socijalne politike i mladih: 450.000,00 kuna
Grad Osijek: 23.000,00 kuna
Osječko-baranjska županija: 12.000,00 kuna
Vodovod Osijek: 5.000,00 kuna
Zagrebačka banka: 45.000,00 kuna

Rezultati programa:

– 40 djece sudjelovalo u individualnoj i grupnoj podršci i pomoći u učenju, a od njih je 90% poboljšalo školski uspjeh i steklo vještine učenja

– 60 roditelja sudjelovalo u individualnoj podršci kojom su osnaženi njihovi potencijali u području skrbi za djecu i odgoja djece

– 80 učenika i 5 nastavnika sudjelovalo u izvanučioničnoj nastavi u Dokkici

– 16 djece sudjelovalo u integriranom programu za djecu predškolske dobi Tintilinići u sklopu kojega su razvili svoje kreativne i socijalne vještine

– 10 djece sudjelovalo u radionici Kreativka u sklopu koje su razvili motoričke, kreativne i stvaralačke vještine

– 12 djece sudjelovalo u radionici Sportalica u sklopu koje su razvili socijalne vještine, motoričke sposobnosti i naviku svakodnevnoga tjelesnog vježbanja

– 25 djece sudjelovalo u Dječjem ljetnom kampu u sklopu kojega su stekli naviku kvalitetnoga korištenja slobodnoga vremena

– 300 djece sudjelovalo u obilježavanju Dječjega tjedna, Međunarodnoga dana djeteta, Svjetskoga dana zdravlja i Svjetskoga dana kazališta za djecu i mlade

– 108 volontera sudjelovalo u provedbi programa

– ostvarena suradnja s mnogim osječkim osnovnim školama, fakultetima, ustanovama i udrugama

Razdoblje provedbe projekta: lipanj 2014. – svibanj 2017.