Otokara Keršovanija 4 / 31000 Osijek

Zapratite nas

Radionice za djecu urednog razvoja

Što su socijalne vještine?

Socijalne vještine su ponašanja koja koristimo s ciljem učinkovitog komuniciranja s drugim osobama u svojoj okolini. Definiraju se kao ciljano usmjerena, interakcijski i situacijski prikladna socijalna ponašanja koja su naučena i pod kontrolom pojedinca, iz čega proizlazi kako je ova ponašanja moguće naučiti, što nam je posebno važno u radu s djecom i mladima kod kojih je utvrđena nedostatna razvijenost ovih vještina.

Socijalnim vještinama pripadaju:

 • vještine potrebne za donošenje odluka i rješavanje problema
  ● vještine potrebne za kreativno i kritičko mišljenje
  ● komunikacijske vještine
  ● svijest o sebi
  ● vještine nošenja s emocijama (emocionalna samoregulacija) i uzrocima stresa
  ● vještine upuštanja u međuljudske odnose
  ● načini ispunjavanja društvenih očekivanja

Zašto je važno usvajati socijalne vještine?

Socijalne su se vještine pokazale kao zaštitni faktor u kasnijoj prilagodbi djeteta. Tako su vještine poput rješavanja problema, orijentacije na cilj i mogućnost uspostavljanja prijateljstava zaštitni faktor za pojavu nasilja među djecom (Orpinas i Horne, 2006; prema Velki, 2012). Socijalno vješti pojedinci u provokativnim situacijama koriste se metodama poput kompromisa, uvjeravanja, opuštanja ili humora, koji ne samo da smanjuju provokaciju već pridonose očuvanju samopoštovanja. Nedostatak socijalnih vještina pokazao se kao rizični čimbenik za uključivanje u različita rizična ponašanja tijekom  adolescencije, poput konzumacije alkohola, cigareta ili upotrebe droga (Griffin i sur., 2001).

Radionice za djecu u dobi od 6 do 18 godina u Dječjem kreativnom centru DOKKICA

U Dječjem kreativnom centru DOKKICA svake se godine provodi ciklus grupnih radionica za djecu u dobi od 6 do 18 godina – radionice socijalnih vještina i grupne kreativne aktivnosti. Na radionicama djeca imaju priliku dodatno razviti socijalne  vještine, svijest o verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji, emocijama i nošenju s istima, ponašanju i rizičnim faktorima koji utječu na ponašanje, o (ne)prihvatljivim oblicima ponašanja te kroz podršku, posebno onu vršnjačku, dobiti alate i biti osnaženi za lakše nošenje s izazovima okoline. Grupne kreativne aktivnosti omogućuju im proradu emocionalnih iskustava kroz razne kreativne metode poput dramskog izražavanja i crtanja stripa, dodatno podržavajući razvoj socijalnih vještina.

Roditelji zainteresirani za uključivanje djeteta na radionice socijalnih vještina i grupne kreativne aktivnosti mogu se javiti putem e-pošte podrska@dokkica.hr ili telefonskim putem na broj 099/7482532 gdje će dobiti više informacija o terminima radionica.