Otokara Keršovanija 4 / 31000 Osijek

Zapratite nas

Medijsko obrazovanje je važno

Kratki opis projekta:

Dječji kreativni centar DOKKICA jedan je od partnera na projektu Medijsko obrazovanje je važno.MOV, čiji je nositelj GONG. Tim se projektom doprinosi umreženom djelovanju za medijsku pismenost, što obuhvaća kompetencije prikupljanja informacija iz različitih izvora, njihovu kritičku evaluaciju i njihovo učinkovito korištenje, kao i njihovo kreiranje te njihovu odgovornu distribuciju. U sklopu projekta provest će se istraživanje javnog mnijenja i procjena potreba, znanstvena istraživanja o medijskoj pismenosti i njezinim utjecajima na društvenu uključenost i društveno sudjelovanje, analiza društvenih utjecaja te strukturirani dijalozi s donositeljima odluka s ciljem oblikovanja smjernica za razvoj javnih politika u području medijske pismenost. Službenoj stranici projekta pristupite ovdje.

Osim GONG-a, tematsku mrežu projekta čini deset udruga, javnih ustanova i znanstveno-istraživačkih institucija a, uz DOKKICU, to su: Pragma Telecentar Kurziv, Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu, zatim  Udruga Bacači sjenki,   Info zona Centar za kulturu Zlatna vrata,  Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) i Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Projekt se provodi se uz financijsku podršku Europske unije iz Europskog socijalnog fonda i Državnog proračuna Ministarstva financija Republike Hrvatske.

Opći cilj projekta:
Opći je cilj projekta jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za učinkovit dijalog s javnom upravom, socijalnim partnerima i visokoobrazovnim, odnosno istraživačkim ustanovama. Specifični su ciljevi vezani za jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva koje se bave medijskom pismenosti za utjecaj na javne politike te jačanje dijaloga i suradnje među organizacijama, visokoobrazovnim i istraživačkim ustanovama, kao i javnom upravom i socijalnim partnerima s ciljem zajedničkog doprinosa medijskoj pismenosti potpuno usklađeni s prioritetima Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Razdoblje provedbe projekta: listopad 2020. – kolovoz 2023.

Financijska podrška:
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike: 2.975.852,47 kuna
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

gong
pragma
tele
dkmk
sjenki
infozona
czkk
irmo-1
fer
kultur