Otokara Keršovanija 4 / 31000 Osijek

Zapratite nas

Mir je moj đir 2017 – 2018

Kratki opis projekta:
Projekt Mir je moj đir provodi se s ciljem osnaživanja učenika – Dječjih ambasadora mira – za stjecanje znanja i vještina za provedbu radionica nenasilne komunikacije i mirnog rješavanja sukoba te provedbu edukativne kampanje. Organizacijom Natječaja za Dječje ambasadore mira u osnovnim školama grada Osijeka učenici i nastavnici odabrat će kandidate za Dječje ambasadore mira – učenike koji u svojem školskom okruženju izbjegavaju ulaziti u sukobe, posjeduju vještine nenasilne komunikacije ili su pomogli u rješavanju nekog vršnjačkog sukoba i/ili nasilja.

Ciljevi:

Opći je cilj projekta prevencija nasilja među djecom osnaživanjem učenika –  Dječjih ambasadora mira –  za stjecanje znanja i vještina potrebnih za provedbu radionica i edukativne kampanje.

Specifični su ciljevi projekta osnaživanje učenika koji se u odnosima s vršnjacima ističu vještinama nenasilne komunikacije za održavanje radionica nenasilne komunikacije i mirnog rješavanja sukoba te razvoj njihovih socijalnih vještina, osnaživanje osnovnih škola za prevenciju nasilja među djecom se senzibiliziranje javnosti o potrebi prevencije nasilja među djecom.

Partneri:
Grad Osijek
Osnovna škola Retfala

Financijska podrška:
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva: 95.090,00 kuna

Rezultati projekta:

– 10 osnovnih škola grada Osijeka bilo je uključeno u projekt

– oko 3000 učenika od 5. – 8. razreda sudjelovalo u Natječaju za Dječje ambasadore mira

– 18 razreda sudjelovalo je u provedbi Natječaja za dječje ambasadore mira

– proveden je Natječaj za dječje ambasadore mira te odabrano 18 dječjih ambasadora mira

– 18 učenika – Dječjih ambasadora mira osposobljeno je za Dječje trenere nenasilne komunikacije – održane 4 radionice u sklopu Treninga nenasilne komunikacije

– održano je 5 glazbenih radionica

– kreirana je i snimljena pjesma Mir je naš đir

– održan je sastanak s predstavnicima stručnih službi škola koje su sudjelovale u Natječaju

– 10 Dječjih ambasadora mira sudjelovalo je u obilježavanju Međunarodnog dana kazališta za djecu i mlade s izvedbom pjesme Mir je naš đir u Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića u Osijeku

– javnim događajem obilježen je Svjetski dan kulturne različitosti, dijaloga i razvoja

– medijska popraćenost kampanje: gostovanja u lokalnim televizijskim i radijskim emisijama

Razdoblje provedbe projekta: rujan 2017. – lipanj 2018.