Otokara Keršovanija 4 / 31000 Osijek

Zapratite nas

Dokkica

Navike mladih s područja OBŽ vezane za služenje internetom, medijima i tehnologijom

U svrhu istraživanja stavova mladih s područja Osječko-baranjske županije o navikama vezanim za služenje internetom, medijima i tehnologijom, Dječji kreativni centar DOKKICA proveo je istraživanje pomoću internetskoga anketnoga upitnika. U istraživanju je sudjelovalo 79 mladih u dobi između 15 i 37 godina, koji su podijelili svoja stajališta o služenju novih tehnologijama i medijima.

Odgovori mladih na pitanje vezano za njihove navike služenja internetom, medijima i tehnologijom, ukazuju na činjenicu da sveopća rasprostranjenost suvremenih mediji i interneta postaje neupitna te da oni igraju veliku ulogu u životima mladih. Na to ukazuju podaci da se čak 97,5 % mladih internetom koristi za slanje i primanje e-pošte, a za traženje informacija o proizvodima i uslugama internetom se koristi 93,7 % mladih. Na internetskim portalima vijesti čita 89,9 % ispitanika, a velik se postotak mladih s područja Osječko-baranjske županije internetom koristi i radi kupovine proizvoda i usluga za vlastitu upotrebu (njih 82,3 %), kao i za gledanje televizijskih emisija ili filmova pomoću streaming servisa (njih 79,9 %). Većina ispitanika internetom se koristi i u svrhu proizvodnje i objave vlastita digitalnog sadržaja (65,8 %), kao i slušanje glazbe putem streaming servisa (60,8 %).

Unatoč velikim postotcima upotrebe interneta u svrhu komunikacije i konzumacije medijskih sadržaja, postotak ispitanika koji se služe internetom za sudjelovanje u raspravama o građanskim i političkim temama (29,1 %) ukazuje na činjenicu da se mladi vrlo rijetko koriste internetom kao alatom za građansko i političko sudjelovanje.

Ispitavanje stavova mladih provedeno je u sklopu projekta UP.04.2.1.06.0047 Medijsko obrazovanje je važno.MOV, sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda.