Otokara Keršovanija 4 / 31000 Osijek

Zapratite nas

Dokkica

Nastavlja se suradnja na projektu „Osijek to GOO”

Dječji kreativni centar DOKKICA, DKolektiv, Breza i Nansen dijalog centar Osijek jučer su potpisali sporazum o nastavku suradnje na provedbi aktivnosti projekta Građanski odgoj i obrazovanje – Osijek to GOO u pet osječkih osnovnih škola.

Riječ je o projektu u okviru kojega se Građanski odgoj i obrazovanje provodi kao izvannastavna aktivnost s ciljem razvoja građanskih kompetencija učenika, a čiju provedbu sufinancira Grad Osijek. Projekt je u 5. i 6. razredima osnovnih škola pokrenut još 2018. godine, a prethodila mu je  suradnja s Gradom Rijekom, koji je nesebično udrugama ustupio materijale potrebne za izdavanje udžbenika Učenik građanin i Smjernica nastavnicima za provedbu projekta.

Projekt se tijekom godina afirmirao na području Hrvatske kao jedinstveni model suradnje škola, udruga i lokalne samouprave, a u nastavku njegove provedbe održavat će se tribine i edukacije o poučavanju kontroverznih tema i razvoju vještina dijaloga za nastavnike, organizirat će se susreti škola uključenih u projekt i razmjenjivati primjeri dobre prakse, tiskat će se udžbenici GOO-a za 7. i 8. razrede osnovnih škola, a udruge će nastaviti surađivati s nastavnicima iz OŠ Tin Ujević, OŠ Retfala, OŠ F. K. Frankopana, OŠ Vadimira Becića i OŠ Svete Ane u Osijeku educiranima za provođenje GOO-a.