Otokara Keršovanija 4 / 31000 Osijek

Zapratite nas

Dokkica

DOKKICA provela edukacije za osnovnoškolce u okviru programa Alternativni centar podrške za djecu i roditelje

Stručni tim Dječjeg kreativnog centra DOKKICA proveo je edukacije o mentalnom zdravlju djece za učenike 7. i 8. razreda četiriju škola – Osnovna škola Mladost Osijek, Osnovna škola Antuna Mihanovića Osijek, Osnovna škola August Harambašić Donji Miholjac i Osnovna škola Matija Gubec Magadenovac.

Tijekom tri školske godine (2020./2021., 2021./2022. i 2022./2023.) u edukacijama su sudjelovala 604 učenika.

Cilj je edukacija razvijanje svijesti o važnosti mentalnog zdravlja te važnosti brige o sebi, kao i upoznavanje s metodama nošenja sa stresnim situacijama.

Edukacije o mentalnom zdravlju djece aktivnost su trogodišnjeg programa Alternativni centar podrške za djecu i roditelje koji financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike te Grad Osijek.