Otokara Keršovanija 4 / 31000 Osijek

Zapratite nas

Dokkica

Roditeljionica

Što je Roditeljionica?

Roditeljionica je program koji su kreirali stručnjaci s područja psihologije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, farmacije i nutricionizma te time nudi sveobuhvatan pogled na teme poput roditeljstva, odgoja, rasta i razvoja.
Cilj je programa informirati roditelje o važnosti ranog razvojnog perioda djece te o mogućnostima poticanja i pravilnog stimuliranja djetetova razvoja temama koje govore o razvoju mozga, prehrani, emocionalnom i govorno-jezičnom razvoju, razvoju igre i sl. Istovremeno težimo osnažiti svakog roditelja, odnosno osvijestiti važnost vlastitog dobrostanja i zdravlja.

Govorimo o partnerskim odnosima, o utjecaju članova šire obitelji na odgoj, kao i o samoj obiteljskoj dinamici u ovom modernom dobu. S namjerom da kreiramo prostor podrške za roditelje, na grupnim radionicama bavimo se integracijom svih usvojenih informacija u svakodnevni život i praksu dok naglasak stavljamo na emocionalno dobrostanje roditelja i njihovo zadovoljstvo.

Što budući roditelji mogu očekivati od programa?

Budući očevi i majke programom će dobiti dodatnu podršku u pripremi za roditeljstvo. Roditelji će dobiti osnovne informacije o dječjem razvoju, poticanju ranog dječjeg razvoja, razvojno prikladnim igrama za dijete, utjecaju novih tehnologija na rani razvoj te o prikladnim reakcijama u kriznim i izazovnim situacijama. Budući roditelji bit će upoznati sa svim očekivanim promjenama koje se odnose na vlastito mentalno zdravlje, prehranu, partnerski odnos, kao i na proširenu obiteljsku zajednicu (utjecaj baka i djedova na odgoj). Informirat će se o važnosti aktivne uloge oca u obitelji i odgoju djeteta s ciljem osvještavanja da takav ravnopravni partnerski/ roditeljski odnos pozitivno utječe na razvoj djeteta, partnere i obitelj u cjelini.

Što roditelji djece do 7. godina života mogu očekivati od programa?

Roditelji djece do 7. godine života programom će dobiti uvid u osnove dječjeg razvoja i njegovo poticanje te će slušati o važnim temama za roditelje male djece, poput poželjne komunikacije, postavljanja granica, kaznama i nagradama u odgoju, važnosti i načinu provođenja slobodnog vremena, utjecaju novih tehnologija na razvoj te očekivanim psihološkim i socio-emocionalnim promjenama kod djece. Roditelje će se upoznati s različitim roditeljskim stilovima te pozitivnim i negativnim aspektima odabranog stila.

Grupe podrške

Grupe podrške roditeljima će pomoći međusobno se umrežiti te na tako dobiti iskustvene informacije od drugih roditelja. Zbog naglaska na mentalno zdravlje i njegovu važnost kod mladih roditelja, pogotovo rodilja, na grupama podrške praktičnim vježbama bit će im predstavljeni razni alati za lakše nošenje sa stresnim i izazovnim životnim situacijama te će naglasak biti na postizanju dobrostanja svakog roditelja.

Program se provodi u tri ciklusa, a svaki se ciklus sastoji od 10 online predavanja i 5 grupnih radionica podrške za roditelje, koje se provode u prostoru Dječjeg kreativnog centra DOKKICA u Osijeku. Broj je mjesta za sudjelovanje ograničen, a prijaviti se za prvi ciklus predavanja moguće je
ispunjavanjem sljedećeg obrasca.

Ispunjavanjem obrasca rezervirat ćete svoje mjesto u ciklusu. S obzirom na to da je broj mjesta ograničen, ako nakon izvršenja prijave budete spriječeni
sudjelovati, molimo Vas da svoje mjesto prepustite drugoj osobi te nas o tome obavijestite na vrijeme.

Više o temama predavanja te o datumima njihova održavanja možete pronaći u sklopu našeg priručnika.