Otokara Keršovanija 4 / 31000 Osijek

Zapratite nas

Dokkica

Predstavnica DOKKICE sudjelovala na radionici Izrada plana lokalne integracije državljana trećih zemalja na području grada Osijeka

Predstavnica DOKKICE Ines Novak 23. i 24. studenog sudjelovala je na dvodnevnoj radionici pod nazivom Izrada plana lokalne integracije državljana trećih zemalja na području grada Osijeka u okviru projekta Integracija državljana trećih zemalja putem urbanih partnerstava – INTEGRA, a u organizaciji Centra za mir.

Predstavnici Grada Osijeka, HZZ-a, PU Osječko-baranjske i lokalnih udruga zajedno su radili na razvoju budućih scenarija za utjecaj migracije za grad (za buduće razdoblje od 3 do 5 godina), s posebnim naglaskom na pitanja koja su identificirana u auditu grada (stanovanje, obrazovanje, zaposlenje, zdravstvena skrb, socijalna podršku itd.). Rezultat je radionice Plan lokalne integracije koji će također predložiti specifične intervencije (na političkoj i praktičnoj razini) javnim i građanskim akterima uključenim u postupak integracije. Radionicu su moderirali doc. dr. sc. Goranka Lalić Novak i doc. dr. sc. Teo Giljević, docenti na Katedri za upravnu znanost Pravnog fakulteta u Zagrebu.

pODIJELI…

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin