Otokara Keršovanija 4 / 31000 Osijek

Zapratite nas

Dokkica

Predsjednica Dječjeg kreativnog centra „DOKKICA” – nova članica Županijskog koordinacijskog odbora za provedbu projekta „Županija – prijatelj djece”

U lipnju 2018. godine predsjednica Saveza društava Naša djeca Hrvatske prof. dr. sc. Aida Salihagić Kadić i zamjenik župana Osječko-baranjske županije Goran Ivanović potpisali Sporazum o podršci i partnerstvu na provedbi projekta Osječko-baranjska županija – prijatelj djece. Osječko-baranjska županija obvezala se uspostaviti konkretne mjere za dječju dobrobit, poticati gradove i općine na svom području da se uključe u akciju Gradovi i općine – prijatelji djece, poticati međusektorsku suradnju, razvijati i poticati aktivnu dječju participaciju na lokalnoj i regionalnoj razini, ali i dostavljati redovita izvješća o stanju položaja djece u županiji i o financijskim nastojanjima županije za djecu i mlade u cjelini, educirati i motivirati izabrane dužnosnike i stručnjake zadužene za pitanja koja se tiču djece o pravima djeteta.

U srpnju 2018. župan Ivan Anušić donio je rješenje o osnivanju Koordinacijskog odbora kao tijela nadležnog za planiranje i pokretanje raznih aktivnosti, izradu višegodišnjeg programa rada te godišnjeg izvedbenog plana projekta. Da bi županija ostvarila status prijatelja djece, potrebno je provesti niz mjera, između ostalog potrebno je u projekt uključiti polovinu gradova i općina s područja županije, od kojih trećina ima status prijatelja djece. Inače, projekt Županije – prijatelji djece jedna je od aktivnosti Središnjeg koordinacijskog odbora akcije Gradovi i općine – prijatelji djece, koju su započeli i vode Savez društava Naša djeca Hrvatske i Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju uz suradnju Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, Udruge gradova, Udruge općina, Hrvatske zajednice županija te koordinatora iz gradova i općina.

Koordinacijski odbor Osječko-baranjske županije trenutno broji devet članova od kojih su dva člana predstavnici organizacija civilnoga društva. Predsjednica je Odbora doc. dr. sc. Ivana Stanić, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Osječko-baranjske županije, a za njezina zamjenika na jučerašnjoj 1. sjednici Odbora odabran je Tomislav Ramljak, dipl. soc. radnik, predsjednik Centra za nestalu i zlostavljanu djecu. Ostali članovi Odbora jesu Silvija Hinek, mag. soc. rada iz Doma za starije i nemoćne osobe Đakovo, Sandra Filipović, dipl. oec., pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje Osječko-baranjske županije, Anđa Suvala, prof. iz Agencije za odgoj i obrazovanje, Ksenija Lukić, dipl. oec. univ. spec. st. eur., zamjenica pročelnice Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Osječko-baranjske županije, prof. dr. sc. Marija Heffer, redovita profesorica na Medicinskom fakultetu Osijek, Kristina Čičak, dipl. uč. iz OŠ Kneževi Vinogradi te novoimenovana Ines Novak, dipl. iur., predsjednica Dječjeg kreativnog centra DOKKICA. Na jučerašnjoj 1. sjednici uz odabir zamjenika predsjednika Odbora usvojen je Strateški plan Osječko baranjske županije za realizaciju projekta Županija – prijatelj djece za razdoblje od 2021. do 2024. godine te su dogovorene neke aktivnosti za budući period.

Više o projektu Županije – prijatelji djece pročitajte ovdje.