Otokara Keršovanija 4 / 31000 Osijek

Zapratite nas

Dokkica

Perspektive socijalnoga rada u organizaciji civilnog društva

Na poziv organizacijskog odbora Kongresa studenata socijalnoga rada Pravnog fakulteta u Osijeku predsjednica Dječjeg kreativnog centra DOKKICA Ines Novak sudjelovala je 17. svibnja na Kongresu s izlaganjem o perspektivama socijalnoga rada u organizaciji civilnog društva.