Otokara Keršovanija 4 / 31000 Osijek

Zapratite nas

Dokkica

Otvorenje izložbe I tata je važan u Slavonskom Brodu

Danas je na dislociranom studiju FOOZOS-a u Slavonskom Brodu otvorena izložba promotivnih plakata o aktivnom očinstvu. Izložba je dio projektnih aktivnosti projekta I tata je važan koji DOKKICA provodi već drugu godinu uz potporu Ministarstva za demografiju obitelj, mlade i socijalnu politiku.

pODIJELI…

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin