Otokara Keršovanija 4 / 31000 Osijek

Zapratite nas

Dokkica

NOVO U DOKKICI: PODRŠKA RODITELJIMA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Dječji kreativni centar Dokkica dobio je novu članicu stručnog tima – Doroteju Blagus, magistru edukacijske rehabilitacije s iskustvom u individualnom terapijskom radu s djecom s teškoćama u razvoju i njihovim roditeljima. Vođena različitim principima rada (Floortime, Senzorna integracija) i dodatnim edukacijama u području psihosocijalnog savjetovanja i podrške, naša Doroteja spremna je roditeljima djece s teškoćama u razvoju pružiti podršku u jačanju roditeljskih vještina kako bi osnažili komunikaciju, igru, finu motoriku, grafomotoriku te potaknuli socio-emocionalni ili kognitivni razvoj svog djeteta. Uz psihologinju Andreu Žulj, voditeljicu psihosocijalne podrške za djecu i roditelje, DOKKICA na ovaj način otvara svoja vrata svim roditeljima koji imaju pitanja vezana uz razvoj svoga djeteta, određene sumnje i zabrinutosti ili su u potrazi za novim metodama rada. 

 

pODIJELI…

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin