Otokara Keršovanija 4 / 31000 Osijek

Zapratite nas

Dokkica

Nakon odrađene prakse DOKKICA zaposlila prvostupnicu socijalnog rada

Zahvaljujući njezinoj snalažljivosti, vještinama i visokoj motivaciji DOKKICA je zaposlila studenticu 4. godine socijalnog rada koja se u DOKKICU javila radi odrađivanja prakse u okviru natječaja za praksu. Naime, na poziv Inicijative mladih za ljudska prava iz Zagreba DOKKICA se početkom ove godine uključila u projekt Social Innovators, koji financiraju Island, Norveška i Lihtenštajn sredstvima fonda EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment, čiji je cilj omogućiti mladim osobama praksu u udrugama. DOKKICA se nakon prijava i intervjua odlučila za Elizabetu Brnjetić, prvostupnicu socijalnog rada, a mentorsku ulogu preuzela je Ines Novak, predsjednica DOKKICE.

Nakon što je sudjelovala u pripremama i organizaciji online izdanja 10. Festivala učeničkih igrokaza POZOR! Plivamo na sceni te završila praksu, u okviru koje je pokazala visoku razinu motiviranosti, snalažljivosti i kreativnosti, DOKKICA je odlučila zaposliti je. Ovo je pozitivan primjer kako mladi, motivirani ljudi koji su spremni učiti i razvijati svoje potencijale mogu vrlo brzo biti prepoznati na tržištu rada i dobiti priliku za zapošljavanje.

S obzirom na to da je DOKKICA organizacija čije je područje rada vezano za djecu i roditelje, Elizabeti, kao budućoj magistri socijalnog rada, ovo je odlična prilika za razvoj praktičnih vještina u civilnom sektoru, koji zasigurno nudi široku lepezu novih iskustava. Gdje ima volje ima i načina – izreka je koju potvrđuje i ovaj slučaj kojim je DOKKICA dobila još jednu mladu, perspektivnu osobu.