Otokara Keršovanija 4 / 31000 Osijek

Zapratite nas

Dokkica

Istraživanje o stavovima djece o uključenosti očeva u odgoj

U sklopu projekta I tata je važan Viktorija Livaja Budaić, mag. psych. u suradnji s doc. dr. sc. Majom Brust Nemet s Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti provela je istraživanje o stavovima djece o uključenosti očeva u odgoj. Istraživanje je provedeno u 10 osnovnih škola s područja Osječko-baranjske županije, pri čemu je sudjelovalo 290 učenika.

Istraživanje je pokazalo da učenici iz nižih razreda procjenjuju očeve višeg obrazovnog statusa u većoj mjeri uključenima u odgoj, brigu o njima, kućanstvu. Djevojčice procjenjuju svoje očeve popustljivijima u odnosu na mušku djecu, dok djeca koja žive u urbanim sredinama procjenjuju očeve u većoj mjeri autoritativnijima od djece koja žive u ruralnim sredinama, a djeca iz ruralnih sredina svoje očeve doživljavaju popustljivijima. Statistički se značajna razlika uočila u percepciji očeva kao autoritarnih s obzirom na sastav kućanstva te stupanj obrazovanja oca, odnosno što su obrazovaniji, češće imaju autoritativniji stil odgajanja. Ujedno je utvrđena i povezanost veće uključenosti očeva u obiteljski život s pojavom autoritativnog odgojnog stila očeva.

Podsjećamo kako je projekt I tata je važan projekt poticanja očeva na veću uključenost u obiteljskom životu i aktivniju roditeljsku ulogu, a projekt je odobren u okviru Natječaja za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

pODIJELI…

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin