Otokara Keršovanija 4 / 31000 Osijek

Zapratite nas

Dokkica

Edukacija o energetskoj učinkovitosti

U petak, 27. kolovoza, u okviru projekta „Kreativna STEM revolucija u Slavoniji” za predstavnike nositelja i partnera pod vodstvom stručnjaka za energetsku učinkovitost Igora Njegovana održana je izvrsna edukacija o energetskoj učinkovitosti. Igor Njegovan, diplomirani inženjer strojarstva, većinu je radnog vijeka posvetio naobrazbi, a danas je vodeći auditor i konzultant za sustave upravljanja kvalitetom (ISO 9001), okolišem (ISO 14001), informacijskom sigurnosti (ISO/IEC 27001), zdravljem i sigurnosti na radu (ISO 45001) te energijom (ISO 50001). Glavna mu je preokupacija energetska učinkovitost sustava, a životno načelo: „Znanje se dijeljenjem množi!”

Ova je edukacija održana u okviru Elementa 1: Organizacija i provedba aktivnosti jačanja kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu programa popularizacije STEM-a). Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.679.432,62 kn. Udio bespovratnih sredstava osiguranih iz Europskog socijalnog fonda iznosi 85 %, odnosno 2.277.517,73 kn, a iz Državnog proračuna Republike Hrvatske 15 %, odnosno 401.914,89 kn.