Otokara Keršovanija 4 / 31000 Osijek

Zapratite nas

Dokkica

DOKKICA I FFOS: UOČI MEĐUNARODNOG DANA DJEČJIH PRAVA OKRUGLI STOL NA TEMU VRŠNJAČKOG NASILJA

Kako je vršnjačko nasilje značajno rasprostranjeno u hrvatskim školama i našim zajednicama težnja je mnogih dionika iznalaziti načine rješavanja problema kao i osmišljavati  i provoditi učinkovite  preventivne programe i aktivnosti. Zato DOKKICA nastavlja s provedbom projekta Mir je moje đir čiji je opći je cilj potaknuti zajednicu na aktivno promišljanje i djelovanje u području prevencije vršnjačkog nasilja među mladima.  Partneri na projektu su Graditeljsko-geodetska škola Osijek, Srednja škola Donji Miholjac, Obrtnička škola Osijek i Trgovačka i komercijalna škola „Davor Milas“ Osijek u kojima su provedene edukacije za učenike o vršnjačkom nasilju i nenasilnoj komunikaciji.

Uoči nadolazećeg Međunarodnog dana dječjih prava, a u želji za osnaživanjem lokalnih kapaciteta za unapređenje prevencije vršnjačkog nasilja te promicanje i zaštitu dječjih prava, DOKKICA u suradnji s Filozofskim fakultetom Osijek organizira okrugli stol Kreativni pristupi i metode u prevenciji vršnjačkog nasilja koji će se održati u utorak 7.11. od 10:00 do 11:00 sati u Svečanoj dvorani Filozofskog fakulteta Osijek.

Na okruglom stolu govorit će prof. dr. sc. Goran Livazović s Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta Osijek (podtema: Istraživanje i prevencija nasilja u školi.), dr. sc. Karlo Bojčić s Odsjeka za pedagogiju FFOS (podtema: Rezultati istraživanja u doktorskom radu Rizični i zaštitni čimbenici u razvoju fizički agresivnog ponašanja djece predškolske i mlađe školske dobi), izv. prof. dr. sc. Ana Kurtović, Odsjek za psihologiju FFOS (podtema: Uloga kvalitetnih, sigurnih i podržavajućih odnosa odraslih s djecom i mladima u zaštiti i promociji dobrobiti mladih, prevenciji nasilja i zlostavljanja te osnaživanju otpornosti mladih. Prepoznavanje čimbenika u socijalnom okruženju djece i mladih koji mogu biti rizični ili zaštitni u kontekstu vršnjačkog nasilja i dobrobiti mladih.), Sanja Vladović, dipl. soc. pedagog, savjetnica pravobraniteljice za djecu, Regionalni Ured u Osijeku (podtema: Način rada i praćenja problematike vršnjačkog nasilja od strane pravobraniteljice za djecu, posebno na uočene teškoće s kojima se susreću djelatnici odgoja i obrazovanja. Predstavljanje upozorenja, preporuka i prijedloga upućenih sustavu odgoja i obrazovanja.), Irena Ostrički, mag. bibl. et mag. educ. philol. croat., stručna suradnica knjižničarka, Poljoprivredna i veterinarska škola Osijek (podtema: Rad s mladima u okviru provođenja projekata, izvannastavnih aktivnosti, javne i kulturne djelatnosti, način na koji se područje tematizira, kreativne metode i pristupe Norveške akademije ljudskih prava i njihova primjena u srednjoj školi.), Nina Savić, pedagoginja i prof. talijanskoga jezika, Gimnazija Beli Manastir (podtema: Skriveno nasilje, s naglaskom na društvene mreže.), Vanja Marić, dipl. soc. pedagog, odgajatelj, Dom za odgoj djece i mladeži Osijek (podtema: Tretman djece i mladih žrtava nasilja unutar institucije. Iskustva u otkrivanju žrtava svih vrsta nasilja tijekom multidisciplinarne procjene.) i Ines Novak, dipl. iur., predsjednica Dječjeg kreativnog centra DOKKICA (podtema: Iskustva u provedbi aktivnosti prevencije vršnjačkog nasilja u suradnji sa školama i zajednicom u okviru izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja.). Moderatorica: Magdalena Bilić.

Broj mjesta je ograničen te je za sudjelovanje na okruglom stolu potrebno ispuniti prijavnicu najkasnije do 6.11.

Prijavnica za okrugli stol.