Cloud

Programi...

Razlog pokretanja programa

Suvremeni, užurbani način života sa sobom donosi i nove probleme, a jedan je od njih nepravilna prehrana djece i mladih. Roditelji su često zaokupljeni poslom, pa se ne stignu dovoljno posvetiti poučavanju svoje djece o prehrani koja osigurava optimalan unos kalorija, vitamina, minerala, bjelančevine i tekućine. Ipak, sve što unosimo u svoj organizam ono je što nas gradi i oblikuje te utječe na naše zdravlje. Iz toga je razloga pravilna prehrana jedan od važnih faktora za pravilan i nesmetan rast i razvoj djece. 

Svakim se danom sve više povećava broj različitih vrsta prehrambenih proizvoda koji atraktivnom ambalažom privlače potrošače, a pogotovo djecu, da ih kupe i konzumiraju. Isto tako, sve je više restorana brze hrane koji nude svoje proizvode po povoljnim cijenama, što uzrokuje rastući trend naručivanja hrane izvana. Domaća kuhinja postala je rijetkost, pa se često zaboravlja da je ona vrlo važna. Također, kuhanje kod djece razvija samopouzdanje i unapređuje njihove životne vještine. Zato je vrlo važno da od malih nogu djeca sudjeluju u pripremi domaćih i zdravih obroka. 

Važnost pravilne prehrane djece prepoznala je i Dokkica zbog čega je pokrenula odgojno-obrazovni program pod nazivom Kuharska školica, gdje će djeca s našom tetom Nenom, voditeljicom Kuharske školice, učiti kuhati zdrave, uravnotežene i ukusne obroke, usvajati osnove snalaženja u kuhinji i uz sve to ludo se zabaviti.  

 

Cilj programa

Cilj je programa Kuharska školica omogućiti djeci stjecanje znanja i vještina o zdravim prehrambenim navikama, snalaženju u kuhinji i pripremi zdravih obroka, vrtnom uzgoju voća i povrća te proizvodnji zdrave hrane. 

Voditeljica programa Nevenka Marijanović društvena je i svestrana kuharica koja uživa u pripremi različitih jela i slastica te u radu s djecom s kojom radi već dugi niz godina.

Pokretanje „Kuharske školice” omogućili su:  NEPI Croatia Management d.o.o. i Zagrebačka banka 

 

Članarina: 250 kuna 

 

Razlog pokretanja programa

Djeca od najranije dobi, radi njihova lakšeg shvaćanja, svoja iskustva preoblikuju u vlastiti izraz, tj. uprizoruje ga i dramatiziraju u tzv. simboličkoj igri. Ona predstavlja i temelj drame kao umjetnosti, ali važnije je to da njom dijete može projicirati svoje naklonosti u maštom oživljene i uosobljene predmete, čime utvrđuje svoje iskustvo i vježba svoje ponašanje.

 Interpretacija vlastita iskustva igrom predstavlja i temelj dramske pedagogije, odnosno dramskoga odgoja. Metodama dramskog  odgoja, kao iskustvenoga načina učenja, djecu se potiče na sudjelovanje u procesima oblikovanja osobnih, etičkih, kulturnih i društvenih vještina korisnih za razvoj i stjecanje znanja i kompetencija iznimno korisnih za život, kao što su inovativnost, istraživanje, kritičko mišljenje, poduzetnost, ali i obogaćuje njihovo cjelovito životno iskustvo. 

Dramske aktivnosti djeci pružaju sigurno okruženje za istraživanje i promišljanje problematičnih ili osjetljivih tema zbiljskoga života. Pomoću njih u sigurnom okruženju mogu preispitati različite dvojbe vezane za nepoželjne stereotipe i predrasude, rješavati različite dileme i sukobe te steći znanja, o sebi, drugima, međuljudskim odnosima, što uvelike doprinosi oblikovanju njihovih uvjerenja i svjetonazora, pa čak i razumijevanju stavova i uvjerenja drugih ljudi. Potrebu za dramskim odgojem prepoznala je i Dokkica, pa od ove godine nudi novi odgojno-obrazovni program – Dramski studio Dramoplov.  

Cilj programa

Cilj je Dramskoga studija Dramoplova poticanje polaznika na stvaralačko izražavanje, čime će razvijati vlastitu kreativnost i njezine sastavnice – inovativnost, istraživanje, kritičko mišljenje, poduzetnost, a aktivnim sudjelovanjem u oblicima i procesima dramskoga odgoja poticat će se i njihov osobni, etički, društveni i kulturni razvoj te obogaćivati cjelovito životno iskustvo.

 

Voditeljica je programa Stela Macakanja Baćić, profesorica hrvatskoga jezika i književnosti i dramska pedagoginja pri Hrvatskome centru za dramski odgoj. U Graditeljsko- geodetskoj školi Osijek, osim Hrvatskoga jezika, predaje i fakultativni predmet Dramski odgoj te je do sada bila voditeljica dramskih studija u udrugama Tea Modestia, Marko Svrtan, (Ne) kultura i Atelier Artist.

Vodila je dramskopedagoške radionice za darovite učenika u Centru izvrsnosti Osijek te dugi niz godina sudjeluje kao voditeljica i mentorica na brojnim projektima i festivalima (Međunarodna kolonija mladih Ernestinovo, Međunarodna ljetna škola hrvatskoga jezika Fausta Vrančića, Kreativna riznica, Zemlja bez granica, Reart festival i mnogi drugi).

Članarina: 200 kn

Razlog pokretanja programa

Vještine programiranja vještine su koje su u suvremenome svijetu potrebniji nego ikada prije. Kvalitetno obrazovanje djece za budućnost zahtijeva hitno uvođenje novih sadržaja u proces učenja, ali i poučavanja. Ipak, većina institucija formalnoga obrazovanja pati se s velikim problemom informatičke zaostalosti, što često, već tijekom osnovnoga školovanja, stvara averziju djece spram znanosti kao što su matematika i fizika koje su ključne za napredak društva u područjima programiranja i robotike. 

Problem je formalnoga obrazovanja taj što ovim znanostima pristupa suhoparno, odnosno pretežito teoretski. Stoga je važno od djetinjstva djecu poticati na to da sudjeluju u aktivnostima u kojima se navedene znanosti primjenjuju na zabavne i kreativne načine. Iako su djeca danas vrlo upoznata s upotrebom tehnologije, vrlo se rijetko njome koriste za nešto drugo osim trivijalnih aktivnosti, poput igranja videoigara ili scrollanja i dopisivanja na različitim društvenim mrežama. 

Dokkica je prepoznala potrebu za provedbom programa koji bi se bavili razvojem vještina koje su prijeko potrebne za rad u tzv. zanimanjima budućnosti i u ponudu svojih odgojno-obrazovnih programa uključila i Programiranje.

Cilj programa

Programiranje i robotika djecu uvodi u koncepte programiranja i robotike, kao vještina prijeko potrebnih u sve traženijim zanimanjima iz područja STEM-a, pomoću programiranja na platformi Scratch. Rješavanjem zadataka samostalno i u timu djeca stječu kompetencije iz područja STEM-a programiranjem, kako videoanimacije i videoigara tako i konkretnim spajanjem elektroničkih sklopova putem Arduino jezika i pločica.

 

Voditelj programa Fran Jovičić student je informatologije s višegodišnjim iskustvom u neformalnoj edukaciji u STEM području.

 

 

Termini održavanja određuju se u dogovoru s polaznicima.

Članarina: 200 kuna 

 

Razlog pokretanja programa

Kreativnost djece ključna je komponenta koja utječe na njihovo zdravlje te njihovu sreću i motivaciju. Likovno stvaralaštvo predstavlja važan dio čovjekova života tijekom povijesti, a bavljenje likovnošću oduvijek je imalo pozitivan učinak na ljude. Crtanjem i slikanjem od ranoga djetinjstva djeca razvijaju finu motoriku, koordinaciju oko – ruka, prostornu percepciju, kreativno, ali i kritičko razmišljanje, samostalni i timski rad i još mnogo toga. 

Crtanjem i slikanjem djeca organiziraju sadržaje na papiru i svladavaju prostorne odnose, što kasnije pozitivno utječe i na razvoj njihovih grafomotoričkih i govorno-jezičnih vještina. Također, primjenom različitih likovnih tehnika, djeca razvijaju svoju maštu, što im pomaže da kasnije lakše vizualiziraju nastavne sadržaje te ih lakše uče i pamte. 

Likovni je jezik važan i u digitalnom svijetu jer pomoću njega lakše vizualno predočavamo ideje na računalu, a većom integracijom sadržaja vizualnih umjetnosti u svakodnevni raspored svojoj djeci možemo pomoći da lakše svladaju čak i sadržaje iz matematike. Važnost likovnog odgoja prepoznala je i Dokkica koja nudi odgojno-obrazovni program Dječja likovna akademija.  

 

Cilj programa

Cilj je programa Dječja likovna akademija usvajanje osnovnih likovnih tehnika i primjena stečenog znanja na umjetnički rad, upoznavanje polaznika s radom najpoznatijih suvremenih umjetnika i njihovo kulturno uzdizanje praktičnim radom, razvoj opažaja, vizualne komunikacije, kreativnosti, mašte, kritičkog mišljenja, radnih navika, kao i poticanje na razvoj vlastitih kreativnih i umjetničkih ideja.

Voditeljica programa Ana Marguš akademska je prvostupnica Akademije za umjetnost i kulturu na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku, animatorica, asistentica i voditeljica ljetnog kreativnog kampa u Dječjem kreativnom centru Dokkica.

Članarina: 200 kuna

 

Razlog pokretanja programa

Izlaganje djece glazbi pomaže razvoju njihova mozga, ali i razvija njihove društvene, emocionalne, motoričke i komunikacijske vještine. Ukulele, havajsko glazbalo koje je ujedno vrsta male gitare, idealan je izbor za prvi glazbeni instrument. Lagan je i malen, ali vrlo muzikalan, stoga je idealan za one koji nemaju mnogo prostora u svojemu stanu ili mnogo putuju, a ipak žele svirati. 

S obzirom na to da se tijekom formalnog obrazovanja prednost daje slušanju klavirskih minijatura, a djeca rijetko dobivaju priliku sama svirati instrumente koji nisu udaraljke, često njihov talent za sviranje, odnosno izražavanje glazbom ostaje neprepoznat dosta dugo. Upravo zato, među mnogim glazbenim programima za osnovnoškolce koje ima u ponudi, Dokkica nudi i odgojno-obrazovni program Sviraj ukulele

 

Cilj programa

Cilj je programa Sviraj ukulele polaznike upoznati s instrumentom, osnovnim tehnikama sviranja, notnim zapisom i ritmičkim primjerima. Program uključuje polaznike u grupno sviranje i iskustvo sviranja u bendu. Nastava se održava individualno i grupno, a polaznici imaju priliku tijekom školske godine nastupati na raznim događanjima i prigodnim produkcijama u organizaciji Dokkice.

 

Voditelj programa Stjepan Vrečko s gitarom se druži više od 30 godina, a s ukuleleom nešto kraće. Svirao je na brojnim promocijama knjiga, različitim kulturnim manifestacijama i izložbama. Najveći dio radnog vijeka proveo je na poslovima povezanim s glazbom: od radiopostaja, preko glazbenog portala do prevođenja i uređivanja knjiga glazbene tematike. Koautor je Pop Up kviz karata i Enciklopedije hrvatskog milenijskog rocka.

 

 

Termini održavanja:

četvrtkom od 16:30 do 17:30

Članarina: 200 kuna

 

Razlog pokretanja programa

Glazbene aktivnosti i radionice dobar su način prenošenja i razvijanja ljubavi prema glazbi, umjetnosti te usvajanja novih znanja i vještina na jedan drukčiji, kreativniji način. Djeca koja su češće izložena glazbi lakše usvajaju znanja i rješavaju zadatke koje pred njih svakodnevno postavlja suvremeni način života. Ljudski je glas najstarije glazbalo i prvo je glazbalo kojim se čovjek može koristiti, a vokalna glazba prisutna je u gotovo svim glazbenim stilovima. 

Ipak, različite glazbene vrste zahtijevaju i različite načine pjevanja, stoga je vrlo važno imati profesionalnu podršku ako se odlučimo ozbiljno baviti pjevanjem. Upravo zato Dokkica nudi odgojno-obrazovni program Solo pjevanje koji polaznicima nudi mogućnost svladavanja najzahtjevnijih tehnika pjevanja opernih pjevača.

 

Cilj programa

Cilj je ovog programa upoznati polaznike s osnovnim tehnikama pravilnoga disanja i pjevanja te kontinuirano razvijati razumijevanje koncepta pjesme, upoznati ih s raznim žanrovima glazbe i posebnostima vokalne izvedbe u okviru svakoga glazbenog žanra. Tijekom trajanja programa polaznici će imati priliku sudjelovati u radu orkestra Dokkice i kontinuirano nastupati na različitim događajima i u mnogim produkcijama.

 

 

 

Termini održavanja određuju se u dogovoru s polaznicima.

 

 

Razlog pokretanja programa

Mnoga su znanstvena istraživanja potvrdila da učenje sviranja nekoga glazbala donosi mnoge koristi. Sviranje aktivira mozak te time osnažuje kognitivne vještine, kao i sposobnost apstraktnog mišljenje te poboljšava pamćenje, koncentraciju, strpljenje i disciplinu. Budući da je za sviranje gitare potrebna koordinacija pokreta i dodira, zatim sluha i vida, mozak konstantno uvježbava načine učinkovitog procesuiranja različitih informacija. 

Također, sviranjem gitare vježba se i strpljenje, kojega nam nerijetko nedostaje uslijed današnjega ubrzanog načina života s kojim svakodnevno moramo biti u skladu. Za usvajanje osnovnih tehnika sviranja potrebno je vrijeme, no trud se dakako isplati. Kad čovjek napokon uspije odsvirati melodiju koju je dugo uvježbavao, osjeća se zadovoljno i ponosno, čime se razvija i njegovo samopouzdanje. Osim navedenog, sviranje gitare utječe na razvoj kreativnosti i zadovoljstvo. Upravo zato Dokkica nudi odgojno-obrazovni program Sviraj gitaru.

 

Cilj programa

Cilj je programa Sviraj gitaru polaznike upoznati s instrumentom, osnovnim tehnikama sviranja, notnim zapisom i ritmičkim primjerima. Program uključuje polaznike u grupno sviranje, kao i iskustvo sviranja u bendu. Nastava se održava individualno i grupno, a polaznici imaju priliku tijekom školske godine nastupati na raznim događanjima i prigodnim produkcijama u organizaciji Dokkice.

 

Voditelj programa Stjepan Vrečko s gitarom se druži više od 30 godina, a s ukuleleom nešto kraće. Svirao je na brojnim promocijama knjiga, različitim kulturnim manifestacijama i izložbama. Najveći dio radnog vijeka proveo je na poslovima povezanim s glazbom: od radiopostaja, preko glazbenog portala do prevođenja i uređivanja knjiga glazbene tematike. Koautor je Pop Up kviz karata i Enciklopedije hrvatskog milenijskog rocka.

Termini održavanja:

četvrtkom od 17:30 do 18:30

Članarina: 200 kun

 

Ispunite prijavnicu!