Otokara Keršovanija 4 / 31000 Osijek

Zapratite nas

Dokkica

Evaluacijski izvještaj posjeta studenata socijalnog rada Dječjem kreativnom centru DOKKICA

Grupa studenata Socijalnog rada u pratnji asistentice Suzane Tomašević sa Katedre radnopravnih i socijalnih znanosti i socijalnog rada Pravnog fakulteta u Osijeku posjetila je Dječji kreativni centar DOKKICA. Studente je ugostila Ines Novak predsjednica Centra koja im je predstavila rad i svrhu djelovanja Centra. Kratkim upoznavanjem uz asocijativne karte i otkrivanjem svrhe DOKKICE kroz metodu otvorenih pitanja uz pomoć igre uloge djeteta studentima je otvorilo prostor za kritičko promišljanje i slobodno izražavanje mišljenja i ideja. Ovakav pristup omogućio je veću involviranost studenata u temu izvaninstitucionalnog modela podrške djeci i roditeljima kakav provodi DOKKICA. Nakon predstavljanja Centra studenti su ispunili upitnik kojim smo željeli doznati o njihovoj informiranosti o udrugama civilnog društva, razloge upisivanja studija, zadovoljstvo posjetom DOKKICI i sl.

Od ukupno N=36 studenta, svi su studenti (N=36) ispunili evaluacijske upitnike (2M i 34Ž). Svi su studenti u dobi od 20 do 30 godina. Upitani o tome koju su srednju školu završili, od ukupno N=36 studenata, 10 ih je završilo opću gimnaziju, troje ih je završilo matematičku gimnaziju, devetero je završilo jezičnu gimnaziju, dvoje ih je završilo klasičnu gimnaziju, četvero je završilo ekonomsku školu, jedan je student završio medicinsku školu, šestero ih se izjasnilo da je završilo gimnaziju te se jedan student nije izjasnio.

Upitani o mjestu prebivališta od ukupno N=36 studenata, 12 ih je navelo Osijek kao mjesto prebivališta, petero ih je navelo Slavonski Brod, dvoje ih je navelo Čepin te po jedan student naveo je Prigorec, Vinkovce, Koprivnicu, Bizovac, Đakovo, Našice, Vukojevce, Bilje, Valpovo, Kaptol, Radikovce, Vitešinec, Sibinj, Bukovački Antunovac, Ernestinovo, Požegu i Magadenovac.

Upitani o tome jesu li ikada volontirali, od ukupno N=36 studenata (100%), 25 (69,44%) izjasnilo se potvrdno, dok je njih 11 (30,56%) odgovorilo da nikada nisu volontirali. Studenti su većinom volontirali ili volontiraju u organizacijama koje u svom radu obuhvaćaju rad s djecom i mladima. Organizacije i projekt koje su studenti naveli, a ulaze u područje rada s djecom i mladima jesu: Centar za nestalu i zlostavljanu djecu u Osijeku, Breza – udruga za rad s mladima, Udruga za pomoć osobama s intelektualnim poteškoćama u Koprivnici, Vukovarski leptirići, KREAKTIVA – Udruga za razvoj zajednice, Udruga Jaglac, Udruga MI Požega, Poludnevni boravak Požega, Udruga Otvoreno srce Našice, Dječji dom Klasje, Centar za rehabilitaciju i odgoj djece s teškoćama u razvoju Zlatni cekin, Udruga Točkica, Crkva, NK Osijek te 72 sata bez kompromisa. Organizacije i događaji u kojima su studenti volontirali, a da pri tome nisu imali direktni doticaj rada s djecom i mladima jesu: Crveni križ, Udruga pobjede, različita sportska događanja te aktivnosti lokalne zajednice.

Od 25 studenata (100%) koji su se na pitanje o volontiranju  izjasnili potvrdno, na pitanje o trajanju volontiranja njih 11 (44,00%) izjasnilo se da je volontiralo do godinu dana, pet studenata (20,00%) volontiralo je između 1 i 2 godine, jedan student (4,00%) je volontirao između 2 i 3 godine, tri studenta (12,00%) volontirala su između 3 i 4 godine, jedan student (4,00%) volontirao je između 4 i 5 godina, 1 student (4,00%) volontirao je 5 i više godina, dok se 3 studenta (12,00%) nisu izjasnila.

Od ukupno N=36 studenata (100%) koji su ispunili evaluacijski upitnik njih 8 (22,22%) izjasnilo se da trenutno volontira. Od toga pet studenata volontira u Centru za nestalu i zlostavljanu djecu u Osijeku, jedan student volontira u Udruzi za pomoć osobama s intelektualnim poteškoćama u Koprivnici, jedan student volontira u Poludnevnom boravku Požega te jedan student u Centru za rehabilitaciju i odgoj djece s teškoćama u razvoju Zlatni cekin.

Aktivnosti koje su studenti provodili u okviru volontiranja su provedba radionica s osobama s teškoćama u razvoju, pomoć djeci pri učenju i oko zadaće, usluge prevođenja online radionica, izrada božićnih čestitiki i ukrasa, sudjelovanje i osmišljavanje radionica za djecu, mlade i starije, sudjelovanje u projektima, individualni rad s djetetom, čuvanje djece i igranje s djecom, provođenje kvalitetnog vremena s djecom (odlazak u kino, šetnja i sl.), pomoć pri hranjenju djece s poteškoćama, pomoć djeci za vrijeme terapija, administrativni poslovi, držanje predavanja o cyberbulligu, asistencija tijekom ljetovanja, rad na obnovi i čistoći grada, dijeljenje letaka, održavanje prostora, komunikacija s ljudima, prodaja karata te aktivnosti u sklopu volontiranja u azilu (šetnje pasa, čišćenje, hranjenje, socijalizacija pasa i komunikacija s posjetiteljima azila).

Upitani o tome jesu li upoznati s funkcioniranjem udruga civilnog društva, od ukupno N=36 studenata (100%) njih 7 (19,44%) izjasnilo se potvrdno, 1 student (2,78%) izjasnio se da nije upoznat s funkcioniranjem udruga civilnog društva, dok se 28 studenata (77,78%) izjasnilo da su djelomično upoznati.

Upitani o stupnju slaganja s tvrdnjom: Volio/voljela bih raditi u udruzi, na skali od 1 do 5, gdje je 1 ni malo se ne slažem, a 5 u potpunosti se slažem, studenti su slaganje s tvrdnjom ocijenili visokom prosječnom ocjenom

M=4,56. Upitani o slaganju s tvrdnjom: U udruzi mogu ostvariti zadovoljavajuću plaću, na skali od 1 do 5, studenti je ocjenjuju vrlo dobro (M=3,72). Upitani o slaganju s tvrdnjom: Udruga je mjesto koje mi može pružiti profesionalni razvoj, na skali od 1 do 5, studenti je ocjenjuju visoko (M=4,61).

Zadovoljstvo posjetom Dječjem kreativnom centru DOKKICA, na skali od 1 do 5, studenti ocijenjuju visoko (M=5,00).

Studenti su posjet Dječjem kreativnom centru DOKKICA opisali sljedećim pojmovima: kreativan, opuštajuć, edukativan, ugodan, djeca, škola, veselje, šarenilo, informativno, toplo, drugačiji pogled, zanimljivo, korisno, zabavno, druželjubivo, motivirajuće, sretno mjesto, poticajno, profesionalnost, interaktivno, boje, osmijeh, napredak, pomoć, razgovor, empatija, inspirativno, domišljatost, iskustvo, zainteresiranost, učenje, razvijanje, uspjeh, nova znanja, iskustva i vještine.

Upitani o razlogu upisivanja studija Socijalni rad studenti su naveli sljedeće: pomaganje ljudima, želja za radom s djecom, rad s djecom s teškoćama u razvoju, ispravljanje nepravde u svijetu, rad na prihvaćanju različitosti, slušanje intuicije, vlastiti razvoj, osnaživanje ljudi, interakcija s ljudima u potrebi, želja za promjenom u svijetu, mogućnost uljepšavanja i obogaćivanja života drugih ljudi, zaštita nemoćnih i slabijih, osjećaj ispunjenja prilikom pomaganja drugima, razvoj zajednice, zbog motivacije proizašle iz rada u osnovnoj školi kao asistent u nastavi, zbog pretprljenog vršnjačkog nasilja koje je poslužilo kao poticaj za rad na vršnjačkim odnosima, socijalni rad je bio drugi izbor (navodi da se tijekom studiranja zaljubila u njega), dok je jedna osoba navela da joj se ništa drugo nije svidjelo.

Većina studenata kao razlog upisivanja studija Socijalni rad navela je želju za pomaganjem ljudima u potrebi ili činjenicu da su i sami željeli imati nekoga tko bi pomogao njima, što možemo vidjeti iz citata jedne od studentica: „Želim ovaj ružni svijet učiniti barem malo ljepšim, koliko je u mojoj moći, i pomoći obiteljima kao što bih željela da je netko mojoj mogao pomoći”.

Upitani o tome što im je ostalo u pamćenju kao najkorisnije iz posjeta Dječjem kreativnom centru DOKKICA studenti su naveli: mogućnost stvaranja novih i provođenje socijalnih usluga na drugačiji način, karte, informacije o DOKKICI, kreativni rad, važnost okruženja, ljubav prema poslu, način i pristup u radu, Roditeljionica, volontiranje, volja, strast, motivacija i ambicije predsjednice DOKKICE, DOKKICA kao mjesto za napredak i rad na sebi i drugima, cjeloživotno obrazovanje, omogućavanje djeci iz rizičnih obitelji socijalizaciju s ostalom djecom, uključivanje roditelja u rad, iskustvo, spoznaja kako od male stvari izniknu velike, savjeti predsjednice DOKKICE, dijete je dijete, rad s djecom i obitelji, radionice, ispunjavanje potreba, senzibilitet te mogućnost da sami odluče kakvi žele biti u poslovnom svijetu.