Cloud

Za predškolce

Programi...

TINTILINIĆI

Zašto je ovaj program važan?

Za dijete koje ne ide u vrtić jako je važno da bude uključeno u program koji će mu omogućiti provođenje vremena s djecom, odnosno socijalizaciju koja je ključna za razvoj djeteta.

Boravkom u grupi djeca uče poštovati različitosti i pravila, surađivati jedni s drugima, dijeliti, poštivati jedni druge i biti empatični, a uz to razvijaju se njihovo samopoštovanje, komunikacijske vještine, koncentracija i dr. vještine i sposobnosti.

Ovaj program potiče samostalnost djeteta i njegovo povjerenje u vlastite sposobnosti, razvijaju se higijenske navike,  stvara se pozitivna atmosfera poticajna za provedbu aktivnosti, druženje i igru

Voditeljica programa

Marina Dokić

Po zanimanju je učiteljica razredne nastave, a od 2016. godine zaposlena u Dokkici kao voditeljica odgojno-obrazovnih programa. Prije nego što je započela s radom u Dokkici, stekla je radno iskustvo kao učiteljica razredne nastave u osnovnoj školi, odgojiteljica u programu predškole te učitelj defektolog u osnovnoj školi. Posjeduje i volontersko iskustvo u radu djecom i osobama s poteškoćama u razvoju. Osmišljava planove i programe za različite kratkotrajne aktivnosti i programe, kao i dugotrajnije programe za djecu predškolske i osnovnoškolske dobi u Dokkici. Njeguje kreativnost i alternativne pristupe u poučavanju. Već pet godina vodi integrirani program za predškolsku djecu Tintilinići namijenjen djeci od 4 do 6 godina koja ne pohađaju vrtić.

Cilj programa:

Cilj je ovog programa zadovoljenje interesa i potreba djeteta predškolskog uzrasta te stjecanje znanja i vještina koje će im pomoći pri snalaženju u svakodnevnom životu te pri polasku u školu.

Program je obogaćen različitim sadržajima i aktivnostima (kreativnim, glazbenim, tjelesnim, likovnim, matematičkim, dramskim i dr.), a temelji se na igri koja je najvažnija aktivnost predškolskog djeteta. Izmjenjuju se slobodna igra i vođene aktivnosti te se poštuje individualnost svakog djeteta. Ponudom raznovrsnih materijala za rad djeca imaju priliku učiti, eksperimentirati i spoznavati okolinu svim osjetilima.

Termini održavanja: 2 puta tjedno

Mjesečna članarina: 300 kn

MALI ZNANSTVENICI

Cilj programa:

Programom se želi razviti pozitivan odnos prema znanosti i istraživanju te popularizirati aktivnosti iz STEAM područja (znanosti, tehnologije, inženjerstva, umjetnosti i matematike). Djeca će učiti neposrednim iskustvom i imat će priliku istraživati i provesti brojne jednostavne pokuse.

Moći će promišljati o različitim zanimljivim, samostalno zaključivati, rješavati probleme i na kreativan način upoznati se s tajnama prirode. Uz to će razvijati socijalizacijske, komunikacijske i kognitivne vještine, kritičko promišljanje, finu motoriku i maštu te sposobnost uočavanja veza i odnosa među pojmovima, predmetima  i pojavama.

Voditeljica programa

Marina Dokić

Po zanimanju je učiteljica razredne nastave, a od 2016. godine zaposlena u Dokkici kao voditeljica odgojno-obrazovnih programa. Prije nego što je započela s radom u Dokkici, stekla je radno iskustvo kao učiteljica razredne nastave u osnovnoj školi, odgojiteljica u programu predškole te učitelj defektolog u osnovnoj školi.

Posjeduje i volontersko iskustvo u radu djecom i osobama s poteškoćama u razvoju. Osmišljava planove i programe za različite kratkotrajne aktivnosti i programe, kao i dugotrajnije programe za djecu predškolske i osnovnoškolske dobi u Dokkici. Njeguje kreativnost i alternativne pristupe u poučavanju. Već tri vodi program Mali znanstvenici namijenjen djeci od 4 do 6 godina.

Zašto je ovaj program važan?

Dovođenjem djecu u dodir s aktivnostima iz STEAM područja u ranom djetinjstvu stvaraju se predispozicije za preferenciju tih područja u odrasloj dobi.

Aktivnosti iz STEAM područja prvenstveno su zabavne, ali i potiču kod djece razvoj kreativnosti i inovacije, rješavanje problema, kritičko promišljanje, logičko zaključivanje te druge sposobnosti i vještine.

Termini održavanja: 1 puta tjedno

Mjesečna članarina: 150 kn

Javite nam se sa prijavama!