Otokara Keršovanija 4 / 31000 Osijek

Zapratite nas

Za predškolce

Kuharska školica

Voditeljica: Nevenka Marijanović

Termin održavanja programa: utorkom od 17:00h do 18:30h.

Cilj programa: Omogućiti djeci stjecanje znanja i vještina o zdravim prehrambenim navikama, snalaženju u kuhinji i pripremi zdravih obroka. Programom Dokkica želi osvijestiti kod djece važnost pravilne prehrane, utjecaj prehrane na zdravlje i život te ih naučiti praktičnim vještinama snalaženja u kuhinji i pripremi zdravih obroka.

Mjesečna članarina: 35 €

 

Sa svojim pitanjima možete nam se obratiti telefonski, pozivom na broj 031/782 454 ili e-poštom na dokkica.eventi@gmail.com