Otokara Keršovanija 4 / 31000 Osijek

Zapratite nas

Dokkica

DOKKICA širi svoj stručni tim – tražimo logopeda / edukacijskoga rehabilitatora / radnoga terapeuta

Dječji kreativni centar DOKKICA širi svoj stručni tim za rad u području pružanja socijalnih usluga. U potrazi smo za logopedom, edukacijskim rehabilitatorom ili radnim terapeutom kojega bismo zaposlili u okviru projekta Razvoj inovativnih socijalnih usluga – Integrativni centar za savjetovanje i podršku, koji će se financirati u sklopu poziva Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb. Planirano je trajanje provedbe projekta najviše 24 mjeseca od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, a kandidat se prima na rad za vrijeme trajanja projekta.
Natječaj vrijedi od 14. 10. 2021., a detaljne informacije vezane za natječaj mogu se pronaći na stranicama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.
Opis poslova: individualni terapijski rad s djecom u prostoru Centra i u domu korisnika, savjetovanje roditelja, izrada individualnog plana, općih i specifičnih ciljeva, praćenje napretka korisnika, vođenje dokumentacije o korisnicima i vlastitom radu, suradnja s odgojno-obrazovnim ustanovama.
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem elektroničke pošte u roku 8 dana od dana sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom.
Prijave je potrebno dostaviti na e-adresu: podrska.dokkica@gmail.com do 21. listopada 2021.