Otokara Keršovanija 4 / 31000 Osijek

Zapratite nas

Dokkica

DOKKICA PARTNER NA PROJEKTU VEZANOM UZ SERVICE-LEARNING METODOLOGIJU

Dječji kreativni centar DOKKICA i Udruga za rad s mladima Breza hrvatski su partneri na projektu „Learning to serve: innovative school practices to foster education to common values“ (Učenje zalaganjem u zajednici: inovativne školske prakse poticanja obrazovanja za zajedničke vrijednosti) u sklopu ERASMUS+ Key Action 2: Strategic Partnerships (2021-1-ES01-KA220-SCH-000032554) koji vodi španjolska organizacija Madre Coraje , dok su ostali partneri ACES (Andaluzija) i ProgettoMondo MLAL i Rete Tante Tinte (Italija). Ukupna bespovratna projektna sredstva iznose 244.287,00 eura, a projekt će se provoditi do studenog 2024. godine.

S-L metodologija nudi prilike za sudjelovanje učenika u društvenom i građanskom životu kroz formalne aktivnosti učenja. Inovativni S-L projekti čine školu interaktivnom sa svojom okolinom: susjedstvom, gradom, civilnim društvom; i obrnuto: u školu uvode subjekte civilnog društva, kvart, grad… 

Ako škola ne služi za rješavanje izvanškolskih situacija, dolazi do onoga što je poznato kao “school learning bubble”. Iz tog razloga, korištenje inovativne S-L metodologije nudi učenicima mogućnost primjene učenja, vrijednosti i vještina (kompetencija) na kojima se radilo u učionici u izvanškolskim situacijama.

Zato je “Service” važan dio ove metodologije, mora biti vrlo dobro osmišljen i vrlo dosljedan s načelima S-L metodologije. “Service” nije praksa koja se odvija nakon učenja, ona je produžetak učenja. Zato  je cilj ovoga projekta unaprijediti poznavanje S-L metodologije među volonterskim NVO-ima i udrugama koje su pružatelji usluga u S-L projektima. Potrebno je osigurati da se ti entiteti ne smatraju samo primateljima školske aktivnosti, već bitnim dijelovima procesa poučavanja i učenja.

Projektom je planirano uključivanje odnosno sudjelovanje najmanje 750 učenika i 75 učitelja iz Španjolske, Italije i Hrvatske

 

Ciljevi projekta:

  • Učenici vodećih škola stječu relevantne kognitivne i nekognitivne kompetencije i razvijaju pozitivniji stav prema zajedničkim vrijednostima.
  • Učitelji i edukatori zajednice na lokalnoj i nacionalnoj razini svjesniji su izazova obrazovanja za zajedničke vrijednosti.
  • Cijela školska zajednica, volonterske nevladine organizacije i udruge koje pružaju usluge u S-L projektima više su uključene u S-L metodologiju.

 

Rezultati (bivši intelektualni rezultati) projekta:

  • Didaktički priručnik za inovativno obrazovanje zajedničkim vrijednostima temeljen na S-L metodologiji 
  • Komplet alata za poticanje suradnje u obrazovanju prema vrijednostima putem S-L pristupa između škola, volonterskih udruga i nevladinih organizacija, roditelja i drugih dionika zajednice, uključujući alate za prakse S-L učenja.
  • Web platforma znanja, učenja i umrežavanja o obrazovanju za zajedničke vrijednosti