Kratak opis projekta

Mir je moj đir projekt je osnaživanja učenika osječkih srednjih škola stjecanjem novih znanja i vještina te interaktivnim i uključivim obrađivanjem ključnih tema vezanih za nasilje među djecom i mladima te druga rizična ponašanja. Ovim će projektom učenici razvijati socijalne i komunikacijske vještine pomoću dramske metode rada, a bit će educirani i o emocionalnim posljedicama vršnjačkog nasilja. Projekt se provodi u partnerstvu s trima osječkim srednjim školama – Ekonomskom i upravnom školom Osijek, Isusovačkom klasičnom gimnazijom s pravom javnosti u Osijeku i Medicinskom školom Osijek uz financijsku podršku Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Projekt se provodi od lipnja 2020. do ožujka 2021.

Ciljevi

Opći je cilj projekta osnaživanje učenika osječkih srednjih škola stjecanjem znanja i vještina za interaktivno obrađivanje tema vezanih za nasilje među djecom i mladima te ostala rizična ponašanja. Specifični su ciljevi razvoj socijalnih i emocionalnih komunikacijskih vještina i edukacija o emocionalnim posljedicama vršnjačkog nasilja.

Partneri

Ekonomska i upravna škola Osijek

Medicinska škola Osijek

Isusovačka klasična gimnazija Osijek

Financijska podrška 

80.000,00 kuna.

Vijesti iz projekta