Cloud
mir-je-moj-dir-logo-2020

Mir je moj đir

Financira: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Ukupna vrijednost projekta: 80 000,00 kn

Trajanje: Lipanj 2020. –  ožujak 2021.

Cilj projekta: Cilj je projekta osnaživanje učenika srednjih škola grada Osijeka stjecanjem novih znanja i vještina te interaktivno i uključivo obrađivanje ključnih tema vezanih za nasilje među djecom i mladima te druga rizična ponašanja. Ovim će projektom učenici razvijati socijalne i komunikacijske vještine pomoću dramske metode rada, a bit će educirani i o emocionalnim posljedicama vršnjačkog nasilja. Djeci i mladima omogućit će se slobodno izražavanje mišljenja pokretanjem dijaloga na tribini o nasilju i rizičnim ponašanjima, a javnost će se dodatno informirati i senzibilizirati. Izvođenjem predstava metodom kazališta potlačenih u srednjim školama učenici će se dodatno motivirati za promišljanje i aktivno djelovanje, a nastavnici će biti osnaženi za primjenu navedene metode u svom radu.

Ministarstvo-za-demografiju-obitelj-mlade-i-socijalnu-politiku1