Otokara Keršovanija 4 / 31000 Osijek

Zapratite nas

Dokkica

Procjena potreba i mogućnosti za razvoj alternativnih socijalnih usluga u Donjem Miholjcu

U sklopu trogodišnjeg programa Razvoj inovativnih socijalnih usluga –  Alternativni centri podrške za djecu i roditelje Udruga je u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Donji Miholjac, a u suradnji s Gradom održala radni sastanak na kojemu su sudjelovali predstavnici Centra, odgojno-obrazovnih ustanova i civilnog društva.

Cilj sastanka bio je utvrđivanje potreba i mogućnosti lokalne zajednice za razvoj socijalnih usluga. Razmatranjem postojećih kapaciteta predodžbama o ulogama nositelja i provoditelja mjera i aktivnosti socijalne politike u području rada s djecom, mladima i roditeljima, sudionici su iznijeli potrebe, ali i probleme koji su prisutni u lokalnoj zajednici. Nakon ovog sastanka cilj je usmjeriti i ojačati lokalne kapacitete na razvoj usluga koje će zadovoljiti barem dio potreba djece, mladih i roditelja s ovog područja.

Predstavnici DOKKICE nakon sastanka posjetili su i Narodnu knjižnicu grada Donjeg Miholjca te razgovarali o mogućnostima buduće suradnje u području rada s djecom.

pODIJELI…

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin