Otokara Keršovanija 4 / 31000 Osijek

Zapratite nas

Dokkica

Konferencija Alternativni centri podrške za djecu i roditelje Đakovo

10.listopada 2017. je u Đakovu održana konferencija Alternativni centri podrške za djecu i roditelje, posljednja u nizu konferencija organiziranih u sklopu istoimenog programa koji Udruga Dokkica provodi u partnerstvu s Gradom Osijekom i Centrima za socijalnu skrb Osijek, Đakovo, Valpovo i Donji Miholjac. Na konferenciji su sudjelovali predstavnici DOKKICE, voditelji programskih aktivnosti, predstavnici Centra za socijalnu skrb Đakovo te zamjenik gradonačelnika Grada Đakova. Na konferenciji je predstavljen akcijski plan programa te se raspravljalo o ulozi lokalne samouprave u razvijanju alternativnih socijalnih usluga u Đakovu s ciljem podrške deinstitucionalizaciji socijalnih usluga.

pODIJELI…

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin