Otokara Keršovanija 4 / 31000 Osijek

Zapratite nas

Dokkica

Edukacije o mentalnom zdravlju učenika 7. i 8. razreda

Dječji kreativni centar DOKKICA od listopada 2020. započeo je provedbu edukacija o mentalnom zdravlju djece za učenike 7. i 8. razreda četiriju osnovnih škola – Osnovne škole Mladost Osijek, Osnovne škole Antuna Mihanovića Osijek, Osnovne škole Matija Gubec Magadenovac i Osnovne škole August Harambašić Donji Miholjac. U prvoj godini provedbe programa u edukaciji će sudjelovati preko 300 učenika.

Edukacijom se učenicima nastoji približiti pojam mentalnog zdravlja i njegovih sastavnica, progovara se o situacijama koje mogu narušiti mentalno zdravlje i dostupnim strategijama nošenja s neugodnim emocijama uz naglašavanje važnosti brige o vlastitu mentalnom zdravlju i pravovremenom traženju pomoći.

Osvještavanje važnosti pravovremenog reagiranja i traženja pomoći percipirano je kao faktor kojim se može doprinijeti prevenciji rizičnih ponašanja djece i pojavi problema u ponašanju.

pODIJELI…

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin