Mjesec lipanj 2022.

ODRŽANA 1. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA „INOVATIVNE METODE I PRISTUPI U RADU S DJECOM S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU“ U ORGANZACIJI DJEČJEG KREATIVNOG CENTRA DOKKICA

Ovaj mjesec DOKKICA je održala 1. Međunarodnu znanstveno-stručnu konferenciju u sklopu projekta Razvoj inovativnih socijalnih usluga – Integrativni centar za savjetovanje i podršku, sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda koji provodi u partnerstvu s Gradom Osijekom i OpćinomErnestinovo. Konferenciju naziva „Inovativne…

ODRŽANA KONFERENCIJA ZA MEDIJE S CILJEM NAJAVE 1. MEĐUNARODNE ZNANSTVENO-STRUČNE KONFERENCIJE „INOVATIVNE METODE I PRISTUPI U RADU S DJECOM S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU“ I PREDSTAVLJANJA SENZORNE SOBE

U srijedu, 1. lipnja na konferenciji za medije najavili smo nadolazeći događaj u sklopu projekta Razvoj inovativnih socijalnih usluga – Integrativni centar za savjetovanje i podršku, sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda, a koji DOKKICA provodi u partnerstvu s Gradom Osijekom…