Otokara Keršovanija 4 / 31000 Osijek

Zapratite nas

Dokkica

Započeta provedba projekta „Medijsko obrazovanje je važno.MOV”

Krajem listopada ove godine (28. 10. 2020.) započeta je provedba projekta Medijsko obrazovanje je važno.MOV koji će tijekom 34 mjeseca raznim provedbenim aktivnostima 11 partnerskih organizacija doprinijeti umreženom djelovanju u području medijske pismenosti.

Opći je cilj projekta  jačanje  kapaciteta  organizacija civilnog društva za učinkovit dijalog s javnom upravom, socijalnim partnerima te visokoobrazovnim i istraživačkim institucijama u oblikovanju i provođenju reformi vezanih za razvoj medijske pismenosti kao pismenosti novog doba.

Projektom se doprinosi umreženom djelovanju za medijsku pismenost, a on uključuje sljedeće: istraživanje javnog mnijenja i procjene potreba, znanstvena istraživanja o medijskoj pismenosti i njezinim utjecajima na društvenu uključenost i društveno sudjelovanje, analize društvenih utjecaja te provedbu strukturiranih dijaloga s donositeljima odluka s ciljem oblikovanja smjernica za razvoj javnih politika iz područja medijske pismenost.

Uz GONG, koji je prijavitelj ovoga projekta, partnerske su organizacije uključene u provedbu projekta, osim Dječjeg kreativnog centra Dokkica Pragma Telecentar,  Kurziv,  Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu Udruga  Bacači sjenkiInfo zona, Centar za kulturu Zlatna vrata Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) Fakultet elektrotehnike i računarstva. Svi partneri imaju iskustvo u upravljanju projektima EU-a i provedbi programa medijske pismenosti, kao i iskustvo suradnje, ali će pomoću ove tematske mreže razviti dugoročno sinergijsko djelovanje uz planirano dodatno širenje mreže i suradnju s drugim organizacijama, institucijama i socijalnim partnerima.

Ciljana su skupina mreže prvenstveno mladi i osobe koje rade s mladima (učitelji/učiteljice, edukatori/edukatorice i treneri/trenerice), ali i svi građani/građanke, javni službenici u upravi i javnim ustanovama, primarno onima u kulturi i obrazovanju te donositelji odluka na lokalnim, regionalnim i nacionalnim razinama.

Ukupna je vrijednost projekta 2.975.852,47 kuna, od čega je 85% financirano sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, a 15% sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske.