Cloud

Započelo istraživanje rada Vijeća učenika u uvjetima pandemije

U veljači je u sklopu projekta I mene se pita! – glas Vijeća učenika u vrijeme COVID-19 počela provedba istraživanja rada Vijeća učenika u uvjetima pandemije COVID-19 u osnovnim i srednjim školama Hrvatske koje provode Udruga Delta, Mreža mladih Hrvatske, Centar za građanske inicijative Poreč, Info zona i Dječji kreativni centar DOKKICA, koji je uputio poziv za suradnju Gradu Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji.

U kvantitativnom dijelu istraživanja mogu sudjelovati predstavnici odgojno-obrazovnih ustanova i predstavnici Vijeća učenika ispunjavanjem jednoga od dvaju upitnika u nastavku:

  • Upitnik za predstavnike odgojno-obrazovnih ustanova

Ovaj online upitnik nalazi se na poveznici: https://limesurvey.srce.hr/486919?lang=hr. Upitnik ispunjava odgojno-obrazovni djelatnik, po mogućnosti upravo onaj koji je zadužen za koordiniranje rada Vijeća učenika. Ako nijedan djelatnik ne obnaša navedenu funkciju, molimo da upitnik ispuni predstavnik odgojno-obrazovne ustanove koji je najbolje upoznat s radom Vijeća učenika i/ili s njima usko surađuje (ravnatelj, stručni suradnik…).

  • Upitnik za predstavnike Vijeća učenika odgojno-obrazovnih ustanova  

Ovaj online upitnik nalazi se na poveznici: https://limesurvey.srce.hr/861478?lang=hr. Upitnik ispunjava učenik iz Vijeća učenika, po mogućnosti predsjednik Vijeća učenika. Ako to nije moguće, upitnik može ispuniti bilo koji član vijeća učenika ili učenik škole koji je upoznat s radom Vijeća učenika.

pODIJELI...

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin