Cloud

Ured za Supertate

Brojna istraživanja pokazuju da su u Hrvatskoj u većoj mjeri još uvijek prisutni tradicionalni stavovi o roditeljskim ulogama. U sklopu projekta I tata je važan s ciljem poticanja očeva na veću uključenost u odgoj djece i roditeljsku ulogu DOKKICA  pokreće program podrške očevima u sklopu Ureda za supertate.

Više o ovoj temi pogledajte u emisiji Za dobar dan na Televizije Slavonije i Baranje.

I tata je važan u prilogu u Vijestima Televizije Slavonije i Baranje: 

pODIJELI...

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin