Otokara Keršovanija 4 / 31000 Osijek

Zapratite nas

Dokkica

Sudjelovanje na regionalnom događaju Aktivni u zajednici

U organizaciji Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva 15. je listopada u Arheološkom muzeju u Osijeku od 13 do 17 sati održano prvo od pet predviđenih regionalnih događanja pod nazivom Aktivni u zajednici, koje je okupilo 80-ak predstavnika/ca građanskih inicijativa koje su u lokalnim zajednicama provedene uz financijsku podršku Nacionalne zaklade. Događaju je nazočila i Ines Perić, promotorica aktivnosti DOKKICE. Regionalno događanje, koje je okupilo predstavnike građanskih inicijativa i aktiviste u lokalnim zajednicama, imalo je cilj raspraviti o prioritetima i izazovima u razvoju lokalnih zajednica te predložiti rješenja u suradnji s jedinicama lokalne samouprave.

Prijedlozi za razvoj lokalnih zajednica sa svih regionalnih događanja bit će objedinjeni u zajedničkoj publikaciji Doprinos aktivnih građana, koja će biti dostupna javnosti te kao svojevrstan glas aktivnih građana biti upućena svim predstavnicima izvršne vlasti, odnosno predstavnicima lokalne i regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj. Na događanju upućena je i zahvala te su uručena priznanja najaktivistima i najaktivisticama u lokalnoj zajednici, izabranim prema prijedlogu predstavnika regionalnih građanskih inicijativa. Na prijedlog Dječje osječke kreativne kućice Martina Bek dobila je priznanje za najaktivisticu.

Regionalni susret aktivista i svih aktivnih građana u lokalnim zajednicama u Osijeku jedan je od pet istih regionalnih susreta kojima će u narednim danima Nacionalna zaklada obilježiti 10 godina od svoga osnutka i gotovo desetogodišnje ulaganje u razvoj civilnoga društva i poticanje građanstva na aktiviranje, na uključivanje i sudjelovanje u razvoju lokalne zajednice, što je jedan od ciljeva njezina djelovanja. Susret se održava i u povodu Europske godine građana 2013., kojoj je cilj, također, ojačati svijest i znanja Europljana o pravima i odgovornostima vezanim uz građanstvo u EU-u. Prema riječima upraviteljice Nacionalne zaklade Cvjetane Plavša-Matić, obilježavanjem europske godine građana i 10-godišnjice osnutka Nacionalne zaklade na regionalnim razinama željela se istaknuti uloga i značaj koji ima aktivno građanstvo u modernom društvu i suvremenoj društvenoj zajednici bez čijeg aktivnog sudjelovanja u životu zajednice na svim razinama nije moguće ostvariti kvalitetne i uključive pozitivne društvene promjene.

pODIJELI…

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin