Otokara Keršovanija 4 / 31000 Osijek

Zapratite nas

Dokkica

Prosudbeno povjerenstvo 10. Festivala „POZOR! Plivamo na sceni”

Ove godine prosudbeno povjerenstvo za odabir kategorija igrokaza čini šest osoba, među kojima su dugogodišnja sudionica Festivala, dramska pedagoginja i članica predsjedništva Hrvatskog centra za dramski odgoj Ana Škaro (OS), glumica i lutkarica Areta Ćurković (OS), dramski pedagog i kazališni redatelj Ivan Kristijan Majić (OS), glumica,  lutkarica i dramska pedagoginja Lidija Helajz (OS), nastavnica Hrvatskog jezika i književnosti, dramska pedagoginja i voditeljica osječkog ogranka Hrvatskog centra za dramski odgoj Stela Macakanja-Baćić (OS) te dramska pedagoginja dr. sc. Maša Rimac Jurinović (ZG).

Članovi povjerenstva 2021. godine:

Areta Ćurković

Areta Ćurković glumica je i lutkarica u Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića, gdje je angažirana od 1994. godine. Surađivala je s brojnim kazališnim redateljima i ostvarila niz zapaženih uloga. Glumi u različitim predstavama za djecu, ali i u dramskim predstavama za odrasle. Sudjelovala je na različitim simpozijima, glumačkim radionicama i manifestacijama, dugi niz godina radi kao asistentica u Dramskom studiju Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića za osnovnoškolce, a od 2015. ondje samostalno vodi i Dramski studio za srednjoškolski uzrast. Dobitnica je mnogih nagrada za glumačka i lutkarsko-glumačka ostvarenja, kao i dramskopedagoški rad te profesionalno vođenje Dramskoga studija, a dva puta bila je nominirana za Nagradu hrvatskog glumišta u kategoriji najboljeg glumačkog ostvarenja u lutkarskim predstavama ili predstavama za djecu i mladež. U prousudbenom povjerenstvu Festivala učeničkih igrokaza POZOR! Plivamo na sceni sudjelovala je pet godina.

 

Ana Škaro

Ana Škaro magistra je primarnoga obrazovanja te u svom rodnom gradu Osijeku radi kao učiteljica razredne nastave. Hrvatski centar za dramski odgoj dodijelio joj je 2017. godine zvanje dramske pedagoginje, a 2021. završava Poslijediplomski specijalistički studij Dramske pedagogije u Zagrebu. Dugi niz godina vodi multimedijske i dramske radionice na Međunarodnoj koloniji mladih u Ernestinovu i na osječkom Međunarodnom kulturnom projektu za djecu i mlade Zemlja bez granica. Osim sudjelovanja na brojnim simpozijima, konferencijama i stručnim skupovima, provodi dramskopedagoške radionice i kulturne projekte za djecu i odrasle u suradnji s mnogim lokalnim udrugama. Od 2019. članica je predsjedništva Hrvatskog centra za dramski odgoj te voditeljica dramskopedagoških radionica za darovite učenike u Centru izvrsnosti Osijek. Stručnom suradnicom Dječjeg kreativnog centra DOKKICA postaje 2020. godine kada kao dramska pedagoginja sudjeluje u projektu Održivi razvoj kroz dramski odgoj vodeći dramske radionice za učenike – sudionike Festivala učeničkih igrokaza POZOR! Plivamo na sceni. Suradnju s Dokkicom nastavlja pisanjem scenarija za dječje predstave Pero i Vlatko – junaci prirode i Kako je Vlatko upoznao Božić te kao voditeljica Dramskog studija Dramopolov.

Lidija Helajz

Lidija Helajz glumica je i dramska pedagoginja Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića, dobitnica mnogih nagrada za glumačka i lutkarska ostvarenja te dramskopedagoški rad, među ostalima nagrade za životno djelo u području lutkarstva i kazališne umjetnosti te međunarodne nagrade Grozdanin kikot za doprinos razvoju dramskog odgoja, kao i promicateljica dramskog odgoja, kazališne umjetnosti, glume i lutkarstva. Od mladih dana honorarno radi u kazalištu, a nakon položene audicije 1985. ondje počinje i sa svojim profesionalnim glumačkim, lutkarskim  i redateljskim radom. Dugi niz godina surađuje s Hrvatskim centrom za dramski odgoj te usavršava dramskopedagoški rad u Dramskom studiju Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića. Na Umjetničkoj akademiji u Osijeku po njezinu osnutku radila je kao demonstratorica i asistentica, a vodila je Dramski studio u vinkovačkom Gradskom kazalištu Joza Ivakić i vukovarskom Hrvatskom domu. U prousudbenom povjerenstvu Festivala učeničkih igrokaza POZOR! Plivamo na sceni sudjelovala je šest godina.

Maša Rimac Jurinović

Dr. sc. Maša Rimac Jurinović diplomirala je etnologiju i  hrvatski jezik i književnost na Filozofskome fakultetu u Zagrebu, gdje je pohađala i poslijediplomski studij hrvatske kulture i 2018. obranila doktorsku disertaciju. Godine 2020. završila je i poslijediplomski specijalistički studij dramske pedagogije na Učiteljskome fakultetu, a nakon završetka studija počinje raditi u Osnovnoj školi Mladost (Zagreb), gdje predaje Hrvatski jezik i vodi dramske, literarne i radijske družine. Hrvatski centar za dramski odgoj joj je 2013. dodijelio zvanje dramske pedagoginje. Aktivno sudjeluje na LiDraNu dugi niz godina. Od 2016. zaposlena je na Učiteljskome fakultetu kao poslijedoktorandica na Katedri za jezik i književnost, scensku i medijsku kulturu. Istražuje kazalište za djecu i mlade te primjenu dramskih tehnika i metoda u nastavi. Objavljuje priručnike, udžbenike, stručne i znanstvene radove. Recenzentica je znanstvenih radova koji se bave dramskim odgojem. U suradnji sa Školskom knjigom održala je niz radionica naslovljenih Procesna drama u nastavi Hrvatskoga jezika i niz predavanja naslovljenih Potaknuti na čitanje diljem Hrvatske. Dramskopedagoške radionice vodila je za Teatar Tirena i za Udrugu Kaleido. U školskoj se godini 2015./2016. počinje baviti dramskim radom s dramski darovitim učenicima u okviru projekta DUM – Drama u Mladosti, a od 2014. do 2016. bila je suradnica Kreativnoga centra Košnica u kojemu je vodila dječju dramsku skupinu. Tajnica je Znanstveno-umjetničkoga simpozija o dramskome odgoju.

Stela Macakanja-Baćić

Stela Macakanja-Baćić, nastavnica Hrvatskog jezika u Graditeljsko-geodetska škola Osijek, profesorica savjetnica te dramska pedagoginja mentorica Hrvatskog centra za dramski odgoj. Osim Hrvatskoga jezika, predaje i fakultativni predmet Dramski odgoj te je do sada  bila voditeljica dramskih studija za djecu i mlade u udrugama Tea Modestia, Marko Svrtan, (NE) kultura, Atelier Artist, vodila je dramskopedagoške radionice za darovite učenike u Centru izvrsnosti Osijek te  dugi niz godina sudjelovala kao voditeljica i mentorica na brojnim projektima i festivalima. Održala je niz radionica na Županijskim stručnim vijećima učitelja i nastavnika Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije te brojne radionice namijenjene učiteljima, nastavnicima, odgajateljima te stručnim suradnicima u udrugama MSvijet i Atelier Artist. Svojim je iskustvom stekla zvanje dramskog pedagoga mentora Hrvatskog centra za dramski odgoj te je imenovana povjerenikom njegova osječkog ogranka. U prosudbenom povjerenstvu Festivala učeničkih igrokaza POZOR! Plivamo na sceni sudjelovala sudjeluje drugu godinu.

Ivan Kristijan Majić

Ivan Kristijan Majić, kazališni redatelj i dramski pedagog, studirao je kazališnu teoriju i povijest kazališta u Mađarskoj, gdje se u lutkarskom kazalištu u Budimpešti usavršava u lutkarstvu i lutkarskim tehnikama, izučava tehnike i tradicije mađarskog lutkarstva te režira svoju prvu lutkarsku predstavu. Uz lutkarske predstave, režirao je i mnoge predstave dramskog repertoara, kao i radiodramu. Vodio je dramske skupine u Hrvatskoj i Mađarskoj, a posljednjih se godina bavi osmišljavanjem, ali i provedbom različitih manjih neovisnih produkcija i programa regionalne suradnje. dva su njegova dramska tekst objavljena, s mađarskog je preveo i uredio dramu Lirika i Epika, a u osječkom Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića režirao je mnoge uspješne predstave za djecu. U prosudbenom povjerenstvu Festivala učeničkih igrokaza POZOR! Plivamo na sceni sudjeluje šestu godinu.