Otokara Keršovanija 4 / 31000 Osijek

Zapratite nas

Dokkica

Održan Trening za dječje trenere nenasilne komunikacije

U sklopu projekta Mir je moj đir tijekom prosinca 2017. godine Dječji ambasadori mira sudjelovali su na Treningu za dječje trenere nenasilne komunikacije. Tijekom četiri susreta polaznici su kratkim predavanjima, igrama i vježbama učili o nenasilnoj, verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji, stereotipima i predrasudama. Cilj prve radionice bio je osvijestiti različite položaje u društvu, važnost neverbalne komunikacije te prepoznati tzv. govor zmije i govor žirafe. O stereotipima, predrasudama i diskriminaciji polaznici su učili na drugoj radionici te vježbama prepoznali kako se oni formiraju i šire u društvu, a posebno u svakodnevnim medijskim sadržajima. Treća radionica bila je posvećena javnom nastupu, pa su igrom uloga predstavljali i pojašnjavali dječja prava. Na posljednjoj radionici polaznici su odabrali vježbe koje će im pomoći u prenošenju znanja i vještina nenasilne komunikacije svojim vršnjacima radionicama koje će tijekom travnja provoditi u svojim školama i tako pomoći u promociji kulture mira među vršnjacima.

pODIJELI…

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin