Otokara Keršovanija 4 / 31000 Osijek

Zapratite nas

Dokkica

MOTUS o reakcijama kandidata na poziv „Civilno društvo u pokretu – Koja je vaša vizija?”

Na konferenciji za medije održanoj 28. travnja članovi platforme organizacija civilnog društva Osječko-baranjske županije MOTUS izrekli su svoje mišljenje o potrebi uključivanja civilnog društva u kreiranje lokalnih politika, ali i pozvali kandidate na predstojećim lokalnim izborima da javno izraze svoje stavove i politike vezane za civilno društvo, kao i viziju buduće suradnje s OCD-ima.

Do ovog trenutka na adresu MOTUS-a stigli su odgovori i izjave petero kandidata i kandidatkinja: kandidata za župana Ivana Anušića, kandidatkinje za gradonačelnicu Katarine Kruhonje te kandidata za gradonačelnika Gorana Kušeca, Miroslava Vaneka i Berislava Mlinarevića. Sa žaljenjem izjavljujemo da se pozivu nisu odazvali svi kandidati i kandidatkinje.

U nastavku pročitajte izjavu MOTUS-a, tj. reakciju platforme na pristigle odgovore.

Izjava platforme MOTUS na odgovore kandidata: Lokalni izbori 2021.

pODIJELI…

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin