Otokara Keršovanija 4 / 31000 Osijek

Zapratite nas

Dokkica

MOTUS: Civilno društvo – Koja je vaša vizija?

Platforma organizacija civilnog društva OBŽ-a MOTUS, čiji je član i Dječji kreativni centar DOKKICA, poziva sve kandidate i kandidatkinje na predstojećim lokalnim izborima da javno izraze svoje stavove i politike vezane za razvoj i djelovanje civilnog društva.

Dokument Civilno društvo u pokretu –  Koja je vaša vizija?  kandidatima nudi priliku da upoznaju javnost sa svojim stavovima i inicijativama koje mogu doprinijeti afirmaciji vrijednosti i načela važnih za razvoj demokratskog, uključivog, solidarnog društva i implementaciji različitih modela suradnje i partnerstva s organizacijama civilnog društva kao važnim akterima razvoja lokalne zajednice. 

   

pODIJELI…

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin