i-tata-je-vazan-logo

Kratak opis projekta

I tata je važan projekt je poticanja očeva na veću uključenost u obiteljskom životu i aktivniju roditeljsku ulogu pomoću predavanja, kao i davanja podrške očevima na području Osječko-baranjske županije. Projektom se promiče rodna ravnopravnosti i aktivno očinstvo u obiteljskom životu, unapređuje usluga savjetodavnog rada s očevima u lokalnoj zajednici te nudi podrška budućim roditeljima u jačanju njihovih roditeljskih kompetencija, a provodi se u partnerstvu s Domom zdravlja Osijek uz financijsku podršku Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Projekt se provodi od lipnja 2020. do ožujka 2021.

Ciljevi

Opći je cilj projekta promicanje aktivne uloge oca u obitelji i odgoju djeteta. Specifični su ciljevi projekta educiranje mladih, budućih roditelja o važnosti uloge oca u obitelji i odgoju djeteta, psihološkim aspektima roditeljstva i promicanje važnosti aktivnoga očinstva održavanjem izložbi, javnih događanja te likovnog i literarnog Natječaja za djecu Moj tata i ja na području Osječko-baranjske županije. 

Partneri

Dom zdravlja Osijek

Financijska podrška

84.000,00 kuna.

Vijesti iz projekta