Cloud
i-tata-je-vazan-logo
I tata je važan 

Financira: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Ukupna vrijednost projekta: 80 000,00 kuna

Partneri: Dom zdravlja Osijek

Trajanje: Siječanj – lipanj 2020. 

 Cilj projekta: Opći je cilj projekta promicanje aktivne uloge oca u obitelji i odgoju djece. Specifični su ciljevi projekta edukacija budućih roditelja o važnosti aktivne uloge oca u obitelji i odgoju djeteta i psihološkim aspektima roditeljstva te promicanje važnosti aktivnog očinstva u javnosti pomoću izložbi, javnih događanja te likovnog i literarnog Natječaja za djecu MOJ TATA I JA na području Osječko-baranjske županije.

Ministarstvo-za-demografiju-obitelj-mlade-i-socijalnu-politiku1