Otokara Keršovanija 4 / 31000 Osijek

Zapratite nas

Dokkica

DOKKICA sudjelovala na sastanku Hrvatske mreže za suradnju na Euro-Mediteranu

Predsjednica DOKKICE Ines Novak sudjelovala je (26. travnja) na online sastanku Hrvatske mreže za suradnju na Euro-Mediteranu u organizaciji Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva. Na tom sastanku  predstavljeno je djelovanje Hrvatske mreže za suradnju na Euro-Mediteranu u proteklom razdoblju, najavljena su skorašnja događanja (uključujući mogućnost sudjelovanja na međunarodnom webinaru, koji je najavljen za 27. 4.) uz osvrt na planirane aktivnosti ALF-a i Hrvatske mreže u sljedećem razdoblju, s naglaskom na provedbu programa Virtual Marathon te organiziranje Mini Foruma.

Euro-mediteranska zaklada za dijalog među kulturama Anna Lindh posvećena je promicanju dijaloga među kulturama euro-mediteranske regije. Djeluje kao sustav nacionalnih mreža, okupljajući organizacije civilnoga društva, javne ustanove i slične organizacije iz različitih područja aktivnosti. Sa sjedištem u Aleksandriji, u Egiptu, ALF je prisutan u 42 države članice Barcelonskog procesa: Unije za Mediteran. Partneri su ALF-a Savez civilizacija Ujedinjenih naroda, Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO), Vijeće Europe, Organizacija za obrazovanje, kulturu i znanost Arapske lige (ALECSO) i Islamska organizacija za obrazovanje, znanost i kulturu (ISESCO) te Libija i Sudan u svojstvu promatrača.

Cilj je ALF-a omogućavanje dijaloga među kulturama i razvoj održivih projekata i programa koji će pridonijeti boljem razumijevanju kulturnih i političkih procesa koji oblikuju mišljenje i ponašanje te unapređenje aktivnosti ustanova civilnoga društva u prilog dijalogu. Hrvatska mreža za suradnju na Euro-Mediteranu promiče dijalog, znanje i različitost među kulturama euro-mediteranske regije razvijanjem tolerancije i otvorenosti prema novim spoznajama, religijama, kulturama i vrijednostima. Hrvatska se mreža također zalaže za promicanje i zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, sukladno prijedlogu Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija, na osnivačkom sastanku u siječnju 2009. godine izabrana je za nacionalnog koordinatora Hrvatske mreže za suradnju na Euro-Mediteranu, koja je u prvoj godini djelovanja uključena u rad Zaklade Anna Lindh (ALF). Time je Nacionalna zaklada postala i službeni predstavnik ALF-a u Republici Hrvatskoj.

Više o mreži dostupno je ovdje.

pODIJELI…

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin