Otokara Keršovanija 4 / 31000 Osijek

Zapratite nas

Dokkica

DOKKICA na skupu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva

U organizaciji Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva 15. listopada u Arheološkom muzeju u Osijeku održano je prvo od pet predviđenih regionalnih događanja pod nazivom Aktivni u zajednici koje je okupilo 80-ak predstavnika građanskih inicijativa koje su u lokalnim zajednicama provedene uz financijsku podršku Nacionalne zaklade, među njima i Ines Perić, promotorica aktivnosti DOKKICE. Dječja osječka kreativna kućica u 2011. godini provela je građansku inicijativu Dokkicijativu, kojom su obnovljeni dijelovi vanjskog i unutrašnjeg dijela Dječje kuće. U inicijativi su sudjelovali korisnici, voditelji i volonteri DOKKICE, a pridružili su im se studenti Ekonomskog fakulteta u Osijeku, kao i prijatelji korisnika DOKKICE.

Regionalno događanje koje je okupilo predstavnike građanskih inicijativa i aktiviste u lokalnim zajednicama imalo je za cilj raspraviti o prioritetima i izazovima u razvoju lokalnih zajednica te predložiti rješenja u suradnji s jedinicama lokalne samouprave. Prijedlozi za razvoj lokalnih zajednica sa svih regionalnih događanja bit će objedinjeni u zajedničkoj publikaciji Doprinos aktivnih građana koja će biti dostupna javnosti te kao svojevrstan glas aktivnih građana biti upućena svim predstavnicima izvršne vlasti, tj. predstavnicima lokalne i regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj.

 Na događanju je upućena zahvala te su uručena priznanja najaktivistima i najaktivisticama u lokalnoj zajednici, izabranim prema prijedlogu predstavnika regionalnih građanskih inicijativa. Na prijedlog Dječje osječke kreativne kućice Martina Bek dobila je priznanje za najaktivisticu.

Regionalni susret aktivista i svih aktivnih građana u lokalnim zajednicama u Osijeku jedan je od pet istih regionalnih susreta kojima će u narednim danima Nacionalna zaklada obilježiti 10 godina od svojega osnutka i gotovo desetogodišnje ulaganje u razvoj civilnoga društva i poticanje građanstva na aktiviranje, uključivanje i sudjelovanje u razvoju lokalne zajednice, što je jedan od ciljeva njezina djelovanja. Susret se održava i u povodu Europske godine građana 2013. kojoj je, također, cilj ojačati svijest i znanja Europljana o pravima i odgovornostima vezanima za građanstvo EU-a. Prema riječima upraviteljice Nacionalne zaklade Cvjetane Plavša–Matić, obilježavanjem europske godine građana i 10-godišnjice osnutka Nacionalne zaklade na regionalnim razinama željeli su se istaknuti uloga i značaj koji ima aktivno građanstvo u modernom društvu i suvremenoj društvenoj zajednici, bez čijeg aktivnog sudjelovanja u životu zajednice na svim razinama nije moguće ostvariti kvalitetne i uključive pozitivne društvene promjene.

pODIJELI…

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin