Cloud

Za srednjoškolce...

Programi...

Ako bude potrebno, programi će se izvoditi online.

Voditeljica programa

Ivana Majksner

Nastavnica hrvatskoga jezika, književnosti i filozofije koja jako voli čitati, pisati i učiti nove stvari u radu s djecom i mladima. Programima koje vodi u Dokkici djecu i mlade želi naučiti kako voljeti književnost, čitanje i pisanje, naučiti ih čitati s razumijevanjem te doprinijeti razvoju njihove sposobnosti usmenoga, kao i pismenoga izražavanja vlastitih misli i kritičkoga mišljenja.  

Cilj programa:

Cilj je programa osposobiti učenike za pisanje kvalitetnoga školskog eseja na ispitu državne mature iz Hrvatskoga jezika.

Program će polaznicima ponuditi praktične savjete i upute kako čitati ponuđeni tekst i zadane smjernice te kako sastaviti kvalitetan koncept i plan za oblikovanje eseja, odnosno vlastiti tekst služeći se bilješkama i konceptom, a praktičnim vježbama pisanja eseja polaznici će usvajati pravopisnu, morfološku, leksičku ili sintaktičku normu hrvatskoga standardnog jezika.

Termini održavanja: 

Uvodna radionica – 23. 10. 2020.
Vježba pisanja interpretativnog eseja – 30. 10. 2020., 22. 1. 2021. i 23. 4. 2021
Vježba pisanja usporedno-raščlambenog eseja – 20. 11. 2020., 19. 2. 2021. i 21. 5. 2021.
Vježba pisanja raspravljačkog eseja – 12. 12. 2020., 20. 3. 2021. i 12. 6. 2021.

Cijena po radionici: 90 kn

Voditeljica programa

Ivana Majksner

Nastavnica hrvatskoga jezika, književnosti i filozofije koja jako voli čitati, pisati i učiti nove stvari u radu s djecom i mladima. Programima koje vodi u Dokkici djecu i mlade želi naučiti kako voljeti književnost, čitanje i pisanje, naučiti ih čitati s razumijevanjem te doprinijeti razvoju njihove sposobnosti usmenoga, kao i pismenoga izražavanja vlastitih misli i kritičkoga mišljenja.  

Cilj programa:

Polaznici će u sklopu programa ponoviti nastavne sadržaje koji se ispituju višom (A), odnosno nižom (B) razinom ispita državne mature iz Hrvatskoga jezika i pripremiti se za njegovo uspješno polaganje.

Po završetku programa polaznici će utvrditi svoja znanja vezana za hrvatski jezik te književnopovijesna i književnoteorijska znanja koja se provjeravaju ispitom državne mature, a sadržaji programa bit će prilagođeni sadržaju ispitnoga kataloga za tekuću školsku godinu i razini zahtjevnosti ispita (viša (A) ili osnovna (B) razina) koju polaznici odaberu

Termini održavanja: 1 puta tjedno

Mjesečna članarina: 300 kn

Voditeljica programa

Ivana Majksner

Nastavnica hrvatskoga jezika, književnosti i filozofije koja jako voli čitati, pisati i učiti nove stvari u radu s djecom i mladima. Programima koje vodi u Dokkici djecu i mlade želi naučiti kako voljeti književnost, čitanje i pisanje, naučiti ih čitati s razumijevanjem te doprinijeti razvoju njihove sposobnosti usmenoga, kao i pismenoga izražavanja vlastitih misli i kritičkoga mišljenja.  

Zašto je važno poučavati djecu u predmetnom području kojim se bavi program?

S obzirom na to da mladi sve manje i manje čitaju, važno je poticati ih na ovu vrlo korisnu i za nastavak njihova obrazovanja te uspješan završetak srednjega školovanja neizostavnu aktivnost.

Čitanjem se razvijaju mnoge sposobnosti, kao što su: sposobnost kritičkoga mišljenja, sposobnost koncentracije, kreativnost, vokabular, empatija i komunikacijske vještine.

Stoga je važno dio slobodnoga vremena posvetiti čitanju, a posebice čitanju s razumijevanjem, što je upravo ono što ovaj program nudi.

Cilj programa:

Radionica je namijenjena poticanju čitanja kod djece srednjoškolskoga uzrasta, razvijanju ljubavi prema čitanju, razvoju kritičkoga prosuđivanja informacija, samostalnoga zaključivanja na temelju pročitanoga teksta, kao i razvoju vještina govorenja, slušanja, čitanja i pisanja, izražavanju vlastita mišljenja na temelju čitateljskoga iskustva te razvoju čitateljske kulture mladih.

 

Termini održavanja: 1 puta tjedno

Mjesečna članarina: 200 kn

Javite nam se s prijavama!