Cloud

Za srednjoškolce...

Programi...

Ako bude potrebno, programi će se izvoditi online.

Voditeljica programa

Ivana Majksner

Nastavnica hrvatskoga jezika, književnosti i filozofije koja jako voli čitati, pisati i učiti nove stvari u radu s djecom i mladima. Programima koje vodi u Dokkici djecu i mlade želi naučiti kako voljeti književnost, čitanje i pisanje, naučiti ih čitati s razumijevanjem te doprinijeti razvoju njihove sposobnosti usmenoga, kao i pismenoga izražavanja vlastitih misli i kritičkoga mišljenja.  

Cilj programa:

Cilj je programa osposobiti učenike za pisanje kvalitetnoga školskog eseja na ispitu državne mature iz Hrvatskoga jezika.

Program će polaznicima ponuditi praktične savjete i upute kako čitati ponuđeni tekst i zadane smjernice te kako sastaviti kvalitetan koncept i plan za oblikovanje eseja, odnosno vlastiti tekst služeći se bilješkama i konceptom, a praktičnim vježbama pisanja eseja polaznici će usvajati pravopisnu, morfološku, leksičku ili sintaktičku normu hrvatskoga standardnog jezika.

 Uvodna radionica: 24. 10. 2020.

Vježba pisanja interpretativnog eseja: 31. 10. 2020., 23. 1. 2021. i 24. 4. 2021.
Vježba pisanja usporedno-raščlambenog eseja: 21. 11. 2020., 20. 2. 2021. i 22. 5. 2021.
Vježba pisanja raspravljačkog eseja: 12. 12. 2020., 20. 3. 2021. i 12. 6. 2021.
Cijena po radionici: 90 kn

Voditeljica programa

Ivana Majksner

Nastavnica hrvatskoga jezika, književnosti i filozofije koja jako voli čitati, pisati i učiti nove stvari u radu s djecom i mladima. Programima koje vodi u Dokkici djecu i mlade želi naučiti kako voljeti književnost, čitanje i pisanje, naučiti ih čitati s razumijevanjem te doprinijeti razvoju njihove sposobnosti usmenoga, kao i pismenoga izražavanja vlastitih misli i kritičkoga mišljenja.  

Cilj programa:

Polaznici će u sklopu programa ponoviti nastavne sadržaje koji se ispituju višom (A), odnosno nižom (B) razinom ispita državne mature iz Hrvatskoga jezika i pripremiti se za njegovo uspješno polaganje.

Po završetku programa polaznici će utvrditi svoja znanja vezana za hrvatski jezik te književnopovijesna i književnoteorijska znanja koja se provjeravaju ispitom državne mature, a sadržaji programa bit će prilagođeni sadržaju ispitnoga kataloga za tekuću školsku godinu i razini zahtjevnosti ispita (viša (A) ili osnovna (B) razina) koju polaznici odaberu

Osnovna (B) razina: subotom od 9:00 do 11:00

Viša (A) razina: subotom od 14:00 do 16:00

Mjesečna članarina: 300 kn

Voditeljica programa

Ivana Majksner

Nastavnica hrvatskoga jezika, književnosti i filozofije koja jako voli čitati, pisati i učiti nove stvari u radu s djecom i mladima. Programima koje vodi u Dokkici djecu i mlade želi naučiti kako voljeti književnost, čitanje i pisanje, naučiti ih čitati s razumijevanjem te doprinijeti razvoju njihove sposobnosti usmenoga, kao i pismenoga izražavanja vlastitih misli i kritičkoga mišljenja.  

Zašto je važno poučavati djecu u predmetnom području kojim se bavi program?

S obzirom na to da mladi sve manje i manje čitaju, važno je poticati ih na ovu vrlo korisnu i za nastavak njihova obrazovanja te uspješan završetak srednjega školovanja neizostavnu aktivnost.

Čitanjem se razvijaju mnoge sposobnosti, kao što su: sposobnost kritičkoga mišljenja, sposobnost koncentracije, kreativnost, vokabular, empatija i komunikacijske vještine.

Stoga je važno dio slobodnoga vremena posvetiti čitanju, a posebice čitanju s razumijevanjem, što je upravo ono što ovaj program nudi.

Cilj programa:

Radionica je namijenjena poticanju čitanja kod djece srednjoškolskoga uzrasta, razvijanju ljubavi prema čitanju, razvoju kritičkoga prosuđivanja informacija, samostalnoga zaključivanja na temelju pročitanoga teksta, kao i razvoju vještina govorenja, slušanja, čitanja i pisanja, izražavanju vlastita mišljenja na temelju čitateljskoga iskustva te razvoju čitateljske kulture mladih.

 

Četvrtkom od 20:00 do 21:30

Mjesečna članarina: 200 kn

Voditelj programa

Marijan Jovičić

Profesionalni je glazbenik i edukator s višegodišnjim iskustvom rada s djecom i odraslima neformalnim metodama. Organizator je i polaznik raznih glazbenih edukacija i  klinika, vlasnik licence i voditelj programa Music Together i Rhythm Kids (internacionalni programi). Kontinuiranim programima i kampovima koje je organizirao prošlo je više od 300 djece i odraslih. Uspješno vodi Dječji orkestar Dokkice treću godinu.

Cilj programa:

Upoznati polaznike s instrumentom, osnovnim tehnikama sviranja, notnim zapisom i ritmičkim primjerima.

Program uključuje polaznike u grupno sviranje, iskustvo sviranja u bendu i upoznaje ih s konkretnim primjerima skladbi. Nastava se održava sljedećom dinamikom: jedan individualni, jedan grupni sat tjedno.

Tijekom školske godine polaznici nastupaju na raznim događanjima i prigodnim produkcijama u organizaciji Dokkice.

Mjesečna članarina: 150 kn

Voditeljica programa

Dora Pavić

Profesorica engleskoga jezika i književnosti, zaljubljena u promjenama sklon jezik u svim njegovim oblicima. Uvijek nastoji učiti kako biti bolja u svojem poslu i približiti engleski djeci i mladima na njima motivirajuć način koji će ih ohrabriti da i sami nastave istraživati.

Zašto je važno poučavati djecu u predmetnom području kojim se bavi program?

Ovim programom ne želi se poučavati učenike samo s ciljem polaganja državne mature, nego i da bi im se približilo načine usavršavanja njihovih jezičnih sposobnosti koje će im otvoriti vrata za stvaranje i istraživanje sadržaja na engleskom jeziku. U sigurnom će okruženju detaljno proći pitanja koja se pojavljuju na ispitu državne mature da bi se smanjio stres uzrokovan strahom od nepoznatog i da bi učenici imali priliku postavljati pitanja. 

Cilj programa:

Na Pripremama za državnu maturu iz Engleskoga jezika učenju će se pristupati na dinamičan način. Koristit će se vlastiti i suvremeni primjeri iz medija da bi se jezik raščlanio na dijelove i tako uočila pravila koja će se dalje primjenjivati. Polaznici će naučiti korisne metode za rješavanje ispitnih dijelova čitanja, slušanja i pisanja na državnoj maturi te utvrditi znanje sadržaja navedenih u ispitnom katalogu za tekuću školsku godinu. Program će biti prilagođen polaznicima prema tome jesu li odabrali A razinu ili B razinu.

Subotom od 9:00 do 11:00

Mjesečna članarina: 300 kn

Voditeljica programa

Jelena Mandarić

Jelena Mandarić magistrirala je nutricionizam i znanost o hrani na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek. Već gotovo deset godina radi s djecom, a svoju ljubav prema radu s djecom i mladima zaokružila je Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkom izobrazbom na Odsjeku za cjeloživotno obrazovanje Filozofskog fakulteta u Osijeku. U slobodno vrijeme putuje i pjeva u Hrvatskom pjevačkom društvu Lipa.

Zašto je važno poučavati djecu u predmetnom području kojim se bavi program?

U Hrvatskoj svako treće dijete ima prekomjernu tjelesnu masu ili je pretilo. Istraživanja pokazuju da 56,1 % djece radnim danima provede dva sata ili više sati na dan uz ekran, a vikendom se taj postotak povećava na 87,4 %. Zatim, 22,9 % djece ne doručkuje, 66,5 % ne jede voće svakodnevno, a njih čak 82,8 % ne jede povrće. Ovi zastrašujući brojevi jednostavno zovu na akciju. Pravilna prehrana i tjelesna aktivnost vrlo su važni u razdoblju odrastanja jer osiguravaju uvjete za pravilan psihofizički rast i razvoj, a nepravilne navike u djetinjstvu predstavljaju osnovu za razvoj kroničnih nezaraznih bolesti kasnije u životu. Usvajanjem pravilnih prehrambenih navika u djetinjstvu može se pridonijeti smanjenju epidemije debljine, kao i njezinih štetnih posljedica na zdravlje. 

Cilj programa:

NutriŠkolica program je osmišljen radi obrazovanja djece svih uzrasta o važnosti pravilne prehrane i redovite tjelesne aktivnosti. 

Edukativne radionice djecu će, na kreativan način primjeren dobi, učiti o svojem tijelu, hrani, prehrani, kulturi jedenja te o pametnom odabiru i pripremi obroka kako bi se prevenirale bolesti i podržao pravilan rast i razvoj djeteta. 

Po završetku programa planirana je izrada NutriKuharice s receptima za NutriObroke koji su pripremani tijekom radionica.

Ponedjeljkom od 20:00 do 21:30

Mjesečna članarina: 150 kn

Javite nam se s prijavama!