Cloud
acp-provedeni

Razvoj alternativnih inovativnih usluga – alternativni centri podrške za djecu i roditelje

Financira: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 

Ukupna vrijednost projekta: 281 720,00 kuna

Trajanje: 2017. – 2020. 

Cilj projekta: Opći je cilj projekta bio osnaživanje suradnje i kapaciteta Dokkice, Centra za socijalnu skrb i osnovnih škola za provedbu alternativnih inovativnih usluga podrške za djecu i roditelje. Specifični su ciljevi bili poboljšanje školskoga uspjeha djece s poteškoćama u učenju, poboljšanje socijalnih vještina djece s poremećajima u ponašanju, poboljšanje kvalitete provođenja slobodnoga vremena i stjecanje dodatnih vještina, razvoj samopouzdanja i kreativnosti djece, razvoj suradnje s relevantnim institucijama i ustanovama te senzibilizacija javnosti za potrebu razvoja alternativnih socijalnih programa za djecu s problemima u ponašanju i njihove roditelje.     

Mjerljivi rezultati postignuti provedbom projekta:

– 31 dijete uključeno je u program pomoći u učenju, individualno savjetovanje i psihosocijalnu podršku 

– 50 roditelja djece korisnika uključeno je u individualno savjetovanje s ciljem pružanja podrške i osnaživanja roditeljskih kompetencija

– 50 roditelja uključeno je u Malu školu za velike roditelje u kojoj su tijekom osam ciklusa osnaživali svoje roditeljske kompetencije 

– 21 dijete uključeno je u integrirani program za predškolsku djecu Tintilinići u sklopu kojega su razvijali znanja i vještine potrebne za nesmetano snalaženje u svakodnevnome životu

– 11 djece uključeno je u kreativnu radionicu Kreativka, gdje su razvijali motoričke, kreativne i stvaralačke vještine

– 6 djece uključeno je u Dječju likovnu akademiju na kojoj su se upoznali s različitim likovnim tehnologijama i medijima radi razvoja opažanja i vizualne komunikacije te kreativnosti i mašte

– 46 djece uključeno je u programersku radionicu Mali robotičari na kojoj su se upoznali sa svijetom programiranja i elektronike te mogućnostima izražavanja u računalnom mediju

– oko 300 djece uključeno je u obilježavanje Dječjega tjedna, Međunarodnoga dana djeteta, Svjetskoga dana zdravlja i festivala učeničkih igrokaza POZOR! Plivamo na sceni 7.   

Ministarstvo-za-demografiju-obitelj-mlade-i-socijalnu-politiku1